23.03.2019.
Samorządność


Celem samorządu jest:

rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, kształtowanie umiejętności wspólnego działania, współdecydowania i współodpowiedzialności

Samorząd jest organizatorem wielu interesujących i ciekawych imprez np.:

- otrzęsiny klas pierwszych wraz z dyskoteką
- zbiórkę pieniędzy na akcję "Góra grosza"
- konkurs na najciekawszą dekorację świąteczną

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 są:


p. Irina Nowak
p. Jolanta Górska

Samorząd Uczniowski:
przewodniczący- MATEUSZ GAJEWSKI kl. 7s
zastępca- JOANNA NOSAL kl. 6b
sekretarz- WERONIKA SMOLARCZYK kl. 7a


„NAKRĘTKI – 3 RAZY TAK!!!

 

            Od samego początku, po wyborach do Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący, wraz z pomocnikami – członkami zarządu zabrał się do ostrej pracy. Zarządził zbiórkę nakrętek na wózek inwalidzki dla chorych dzieci: Nikoli i Grzesia. Akcja ta to kontynuacja zbiórki z zeszłego roku, lecz dla innych potrzebujących. Więc jeśli bez większego wysiłku jesteśmy w stanie pomóc, to ZRÓBMY TO RAZEM!

 

UCZNIOWIE!!!

Zachęcajcie znajomych, rodziców, dziadków, babcie, ciocie, wujków, WSZYSTKICH tych o których pomyślicie do dołączenia do nas!


Rzecznik Praw Ucznia:


Działalność Rzecznika:
1. Celem działalności Rzecznika Praw Ucznia jest doprowadzenie do rozwiązania zgłoszonego problemu
2. Rzecznik  pełni stałe, co tygodniowe dyżury
3. Do rzecznika mogą zgłaszać się uczniowie, rodzice, nauczyciele, inne osoby w sytuacjach, gdy zostały naruszone prawa ucznia, prawa dziecka, prawa człowieka.
4. Problem można zgłaszać w formie ustne lub pisemnej.
5. Rzecznik ma obowiązek ustosunkować się do każdej zgłoszonej sprawy.
6. W celu wyjaśnienia sporu powinien rozpatrywać je we wielu aspektach( rozmowa z "drugą stroną", przepisy prawne)
7. Rzecznik ma obowiązek jak najszybciej ( nie później niż w ciągu miesiąca) poinformować zainteresowane strony o swoim stanowisku.
8. Rzecznika udziela odpowiedzi w formie:
a) jeżeli sprawa została pisemnie- w formie pisemnej
b) jeżeli w formie ustnej- ustnie
9. Osoba zgłaszająca problem zobowiązana jest osobiście skontaktować się z rzecznikiem w czasie dyżuru, w celu uzyskania informacji o wyniku prowadzonej sprawy.
10. Rzecznik prowadzi dokumentację dotyczącą zgłoszonych spraw
11. Rzecznik na bieżąco informuję Dyrekcję szkoły o wszystkich sprawach.

Rzecznik Praw Ucznia naszej szkoły p. Rafał Tyburski pełni dyżury w sali 42.

 
 
 
 


Reklama:klimatyzacja