19.03.2019.
Konkurs patriotyczny
Miesiące jesienne w polskim kalendarzu szkolnym zdominowane są przez
tematy związane  z historią Polski. Tradycyjnie, w listopadzie 2011
szkolny chór "Miedziane Nutki" wziął udział w konkursie  warszawskich
szkolnych chórów pieśni o tematyce  patriotycznej i żołnierskiej.
Przegląd ten, mający  cechy artystycznej  rywalizacji w postaci
szkolnych śpiewów zespołowych,   zorganizowany został przez dom
Kultury na Mokotowie "Łowicka". Nasz chór śpiewając pieśni:
Pieśń Legionów Polskich, Bo ten kwiat oraz Jest takie miejsce uzyskał
wyróżnienie. Gratulujemy!
 
 
 


Reklama:klimatyzacja