19.03.2019.
Spotkanie w przedszkolu


Dnia 23 lutego 2012r. w Przedszkolu nr 289 przy ul. Twardej 60a odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci sześcioletnich. W zebraniu uczestniczył dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26, p. Paweł Prusik, wicedyrektor, p. Beata Ciemięga,kierownik świetlicy, p. Jolanta Władzińska oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca świetlicy, p. Magdalena Przychodzeń. Podczas spotkania rodzice zostali zapoznani z ofertą dydaktyczno – wychowawczą naszej szkoły skierowaną do dzieci sześcioletnich.Rodzice otrzymali foldery promocyjne szkoły, obejrzeli zestaw podręczników dla klasy pierwszej, dowiedzieli się o nowej podstawie programowej oraz gotowości szkolnej i predyspozycjach dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole.
Dyrektor zaprosił rodziców na III Dzielnicową Konferencję dla Rodziców „Sześciolatek w pierwszej klasie”, organizowaną w naszej szkole dn. 7 marca 2012r. o godzinie 17:00 oraz na dzień otwarty 19 kwietnia 2012r. o godzinie 17:00. Podczas dnia otwartego rodzice wraz z dziećmi będą mogli obejrzeć szkołę, porozmawiać z kadrą pedagogiczną, uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. Rodzice zostali również poinformowani o Jubileuszu 85 – lecia Szkoły Podstawowej nr 26, którego obchody są przewidziane dn. 24 maja 2012r. o godzinie 10:00.


 


Reklama:klimatyzacja