21.03.2019.
Dzielnicowa Konferencja dla Rodziców dzieci 6 - letnich
ImageW dniu 7 marca 2012  w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8
odbyła się  III  edycja Dzielnicowej  Konferencji  dla  Rodziców dzieci 6-letnich                                   
                           
Spotkanie tym razem  miało  charakter  panelu  dyskusyjnego . 
W Konferencji  wzięli  udział  pracownicy  wolskiej  oświaty –  władze Dzielnicy,  dyrektorzy szkól podstawowych i przedszkoli, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele pracujący z dziećmi sześcioletnimi  oraz  Rodzice  – reprezentanci poszczególnych  przedszkoli.
 Panie :  Grażyna Orzechowska – Mikulska, zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola oraz Naczelnik  WOiW  Mariola Zielińska  przedstawiły  zakres  przygotowania szkół  podstawowych na  przyjęcie najmłodszych  dzieci,  zakreśliły   priorytety  Dzielnicy na następne lata  wprowadzanej reformy , a także odpowiadały na pytania Rodziców  m.in.  dotyczące  demografii,  aktualnej  sieci szkół,   a także  na temat  nowotworzonej szkoły podstawowej przy ul. Olbrachta.             
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  nr 6   p. Katarzyna Sieradzan  przedstawiła  Rodzicom  prezentację multimedialną -  o gotowości  szkolnej  dziecka  6-letniego,  w  kontekście psychologicznym oraz  mentalno-społecznym.  
Dyrektor Przedszkola nr 237  Małgorzata Zarzycka  zaprezentowała   pakiet  umiejętności,  wiedzy  i wiadomości poznawczych,   z  którymi  dziecko  kończy edukację  przedszkolną  oraz  wskazała  Rodzicom - co  każdy  6-latek  powinien wiedzieć i  umieć  rozpoczynając  naukę szkolną.
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej ze szkół  podstawowych  nr 26, 166 ,225   opowiedzieli  Rodzicom  o  swoich  dokonaniach pedagogicznych,  spostrzeżeniach i  doświadczeniach w  pracy  z  najmłodszymi  dziećmi w szkole.
Rodzice  byłych  6- latków,  ze szkól  nr  26, 225  przedstawili  własne  obserwacje i oceny trafnych  decyzji  dotyczących obniżania wieku szkolnego
Moderatorami spotkania byli :  p. Beata  Urbanek -Żywica  dyr. SP nr 221 i gospodarz szkoły  p. Paweł Prusik  dyr. SP nr 26
Na  zakończenie  szkoleniowej części  Konferencji  przedstawiciele wolskiej oświaty  odpowiadali  indywidualnie Rodzicom  na szereg  nurtujących ich  pytań z zakresu m.in.  pracy z dzieckiem sześcioletnim w I klasie, adaptacji w warunkach szkolnych, przygotowania poszczególnych szkól na przyjęcie najmłodszych uczniów.   
Rodzice otrzymali od Dyrektorów szkół  ulotki i  informatory promocyjne.
 


Reklama:klimatyzacja