21.09.2018.
Opieka pedagogiczna

mgr Irena Pych

 


 poniedziałek    10.00-14.40
 wtorek             8.00 - 13.35
 środa             12.25-14.40
 czwartek        10.35-16.35
 piątek            8.00 - 11.30Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

  • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
  • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
  • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci,
  • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
  • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
  • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
  • prowadzi konsultacje dla rodziców,
  • współpracuje z instytucami takimi jak MOPS, Sąd, Policja , PPP,

POMOC PSYCHOLOGICZNA- PEDAGOGICZNA

 

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNYCH nr 1
01-167 Warszawa
ul. Zawiszy 13


Sekretariat:
poniedziałek – piątek  9.00 – 19.00
sobota 9.00 – 13.00 

Fax:

(022) 631-08-23

Telefony:

(022) 631-08-23
(022) 631-57-73

http://www.poradnia6.waw.pl/

>

Info o poradni

 


Reklama:klimatyzacja