23.03.2019.
Psycholog

PSYCHOLOG                                                                          
mgr Małgorzata Prus    TEL: 694 473 122 (w godzinach pracy)

poniedziałek 8.00-13.35                                                    

wtorek 12.35-17.00

środa 8.00-13.35

czwartek 8.00-10.35

piątek 8.00-12.35                                                     

       

Psycholog realizuje następujące zadania:

1. Praca z dziećmi:

 • Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka.
 • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.
 • Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające).
 • Zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
 • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
 • Rozmowy wychowawcze.

2. Praca z rodzicami: 

 • Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
 • Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin, leczeniem - w zależności od potrzeb.
 • Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.

3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym: 

 • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
 • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
 • Interwencje wychowawcze.
 • Udział w opracowywaniu programu profilaktycznego szkoły.
 


Reklama:klimatyzacja