23.03.2019.
Pielęgniarka

Pielęgniarka szkolna

pani Mariola Kokosińska

godziny pracy

Poniedziałek    8.00 - 15.35
Wtorek       
     11.45 - 15.35
Środa               11.45- 15.35
Czwartek         8.00 - 15.35
Piątek              8.00 - 15.35


Zakres czynności pielęgniarki szkolnej obejmuje:
- wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
- kierowanie i postępowanie poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami
- organizowanie profilaktycznych badań lekarskich
- prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej
- współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych
- czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej
- udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
- doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole
- prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów

W celu realizacji opisanych powyżej zadań pielęgniarka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem podejmuje współpracę z:
- lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym opiekę zdrowotną nad uczniem
- lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem
- pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej
- rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi
- dyrektorem szkoły
- radą pedagogiczną
- organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży
Szkoła realizuje – poprzez działania pielęgniarki szkolnej – wiele programów profilaktyki zdrowotnej pod hasłem:
1.       "Lekki tornister" - profilaktyka i korekcja wad postawy
2.       "Dzień dobrego jedzenia" - zdrowe odżywianie
3.       Profilaktyka uzależnień
4.       Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej
5.       Wykrywanie zaburzeń słuchu
6.       Program profilaktyczny - "NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"
 


Reklama:klimatyzacja