18.02.2019.
Media o nas


          Nasza szkoła od wielu lat obecna jest w mediach lokalnych i ogólnopolskich: prasie, radiu, telewizji oraz Internecie. Artykuły i reportaże dotyczą różnych form działalności placówki: dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej realizowanej przez Dyrektora z zespołem Rady Pedagogicznej, a także sukcesów edukacyjnych i sportowych uczniów.

                                                                Rok szkolny 2018/2019


 grudzień 2018- TVP Info, Polsast, Radio Czwórka, TVP 2- finał akcji CODE&SHARE. Uczniowie naszej szkoli brali udział w akcji programowania. Ponadto p. Tyburski wraz z wybranymi uczniami podjął próbę pobicia rekordu Guinessa.

grudzień 2018 - TVP Program II - Pytanie na śniadanie - Rozmowa z Dyrektorem na temat m.in. wyglądu ucznia w szkole, sposobu ubierania się na co dzień  oraz z okazji  szczególnych uroczystości i świąt. 

grudzień 2018 - TVN - Program poranny  Dzień dobry TVN - Reportaż z udziałem  naszych uczniów na  temat  przygotowań do odwiedzin                                                św. Mikołaja  oraz do Swiąt Bożego Narodzenia .

 

listopad 2018 - TVN - spot z udziałem naszych uczniów z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polske 

 

październik  2018 - TVP  Program II PANORAMA -  Rozmowa z pedagogiem szkolnym p. Pych oraz uczniami na temat  problemów uczniów z krótkowzrocznościa 

 

październik  2018 - TVP - Program II -   Pytanie na śniadanie - Rozmowa z Dyrektorem  m.in. na temat zasad  BHP obowiązujacych w szkole 

 

październik 2018 -  Program Dzień dobry TVN - Reportaż - rozmowa z uczniami klas 8a, 8c  na temat przygotowań  naszej  szkoły do uroczystości  związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania Niepodległosci przez Polskę. 

 

październik 2018 - TVP 3 - Transmisja na żywo z uroczystej Gali WAWA Bohaterom z udziałem m.in. Powstanców Warszawskich, władz RP, przedstawicieli  organizacji, fundacji, stowarzyszeń działajacych na rzecz Kombatantów . Dyrektor SP nr 26 odebrał Nagrodę WAWA Bohaterom.   

 

wrzesień 2018 - TVP - Program II - Pytanie na śniadanie - Rozmowa z Dyrektorem na temat nieobowiązkowych opłat w szkole wnoszonych przez rodziców m.in na ubezpieczenie , RR etc 

 

wrzesień 2018 - TVN - Program - Drzewo marzeń - seria II - odcinek poświęcony uczniom naszej szkoły i ich marzeniom

sierpień 2018 - TVP Program II - Panorama - rozmowa z Dyrektorem na temat zmian w systemie oswiaty 
 

                                                                Rok szkolny 2017/2018

 maj 2018 -  TVN  - Nagrania z udziałem uczniów  do kolejnej edycji programu z udziałem Mateusza  Gesslera - ,, Drzewo marzeń "

maj 2018 - TVN , TVP INFO -  Reportaże z udziałem Kombatanta J. Walędzika, sponsorów, wolontariuszy  oraz  dyrektora i uczniów z klasy 7c -                                            ,, Nowe mieszkanie dla Kombatanta AK "

kwiecień 2018- TVP II Program- Pytanie na śniadanie- Rozmowa z wychowawcą p. Rafałem Tyburskim na temat organizacji wycieczek szkolnych oraz bezpieczeństwie uczniów w czasie ich trwania.

kwiecień 2018 - TVP 3 Program  WAWA Bohaterom - Rozmowa na żywo z dyrektorem , kombatantem , przedstawicielami fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz Powstańców .
 
kwiecień 2018 - TVP II Program - Pytanie na śniadanie - Rozmowa z pedagogiem szkolnym p. I. Pych na temat zachowań pożądanych w szkole oraz procedur  szkolnego systemu bezpieczeństwa .

marzec 2018- TVP Program II- Pytanie na śniadanie- rozmowa z Dyrektorem i p. psycholog Małgorzatą Prus na temat granic prywatności dziecka w szkole

luty 2018 - Polskie Radio - Program III -  Rozmowa z Kombatantem AK , dyrektorem , uczniami na temat atmosfery panującej w szkole ,           relacji pomiędzy społecznością szkoły, a kombatantami AK
 
luty 2018 - TVP Warszawa - nagranie reportażu w cyklu ,, Warszawa - Bohaterom " -  Rozmowa z Kombatantem AK , dyrektorem , uczniami na temat atmosfery panującej w szkole oraz relacji pomiędzy społecznością szkoły, a kombatantami AK

 luty 2018- TVN- Reportaż o naszym Kombatancie AK Januszu Walędziku i jego relacjach, współpracy i przyjaźni z naszymi uczniami oraz pracownikami szkoły

styczeń 2018 - TVP INFO -  Rozmowa z dziećmi na temat planów na spędzenie najbliższych ferii zimowych 
 
styczeń 2018 - TVN - Rozmowa z  uczniami  na temat planów na spędzenie ferii zimowych


styczeń 2018 - TVN - dzień dobry TVN - Rozmowa z uczniami klas 3 na temat zabawek, którymi bawili się ich rodzice oraz współczesnych  m.in. komórek i gier komputerowych  etc.


Grudzień 2017 - TVN - Dzień dobry TVN - Rozmowa z zespołem pp p. Pych i p. Prus na temat problemów z jakimi zgłaszają się  do nich dzieci z prośbą o poradę specjalistyczną.


październik 2017 - TVN - Dzień dobry TVN - Reportaż o hałasie w polskich szkołach  . Rozmowa z Dyrektorem i uczniami klas 7 na temat hałasu podczas przerw śródlekcyjnych .

wrzesień 2017 - TVP 3 - Reportaż o szkole i Kombatantach ze Zgrupowania Chrobry II w związku z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego 
 
wrzesień 2017 - TVP Program I - Dzień dobry Polsko - Rozmowa z Dyrektorem na temat ubezpieczenia grupowego w szkole

Rok szkolny 2016/2017

sierpień 2017 - TVP Info, TVP II Panorama - Reportaż o naszym kombatancie Janunszu Walendziku. Rozmowa z Dyrektorem oraz uczniami na temat tego jakiej pomocy udziela szkoła Kombatantom ze Zgrupowania AK Chrobry II

czerwiec 2017 - TVP 3 - Rozmowa z uczniami z naszej szkoły na temat ich planów wakacyjnych .

czerwiec 2017 - TVP - Rozmowa z Kombatantem AK Januszem Walędzikiem, Dyrektorem oraz uczniami z klasy szóstej c na temat bliskich relacji łączących Powstańców Warszawskich ze społecznością szkolną. Poruszono także kwestie dotyczące trudnej sytuacji mieszkaniowej         p. Janusza .

  czerwiec 2017- Radio Dla Ciebie- uczniowie klasy 6c udzielili wywiadu nt. warsztatów plastycznych zorganizowanych w Muzeum Karykatury oraz rozmawiali na temat obchodów Dnia Dziecka

kwiecień 20170 TVP INFO, TVP 3- Dyrektor p. Paweł Prusik, nauczycielka historii p. Anna Kozłowska oraz uczniowie klasy 6c wzięli udział w nagraniu reportażu o p. Januszu Walędziku- kombatancie, który walczył w Powstaniu Warszawskim. Na co dzień p. Janusz jest gościem naszej szkoły. Prowadzi zajęcia z historii, a także opiekuje się Izbą Pamięci


marzec 2017 - TVP INFO - Rozmowa z Dyrektorem na temat strajku nauczycieli i zmian w systemie edukacji -  Relacja na żywo podczas trwania zajęć j. angielskiego w klasie 6c prowadzonych przez p. R. Tyburskiego 

27 marca 2017 r. TELEEXPRESS, TVP POLONIA, TVP INFO,  TELEWIZJA REPUBLIKA, POLSKIE RADIO
Udział dzieci z klas II-III z wych. p. Małgorzatą Łucyk w 2. edycji akcji ,,KARTKA DLA WETERANA".
Spotkanie w Pałacu Prezydenckim - przygotowanie kartek z życzeniami świątecznymi dla weteranów mieszkających w Kanadzie

Marzec 2017- Program II TVP -  Panorama - Rozmowa z Dyrektorem, nauczycielem zajęć komputerowych p. Rafał Tyburskim oraz uczniami klasy VI c na temat pozytywnego wpływu użytkowania Internetu na zajęciach lekcyjnych

Luty 2017 Program II TVP Pytanie na śniadanie - Rozmowa z Dyrektorem szkoły na temat uzależnienia dzieci od internetu i komputera

Listopad 2016- Program II TVP -  Pytanie na śniadanie - Rozmowa z Dyrektorem na temat funkcjonowania w szkole Rady Rodziców


Listopad 2016 - Program II TVP - program ,, Pytanie na śniadanie " - Rozmowa z Dyrektorem na temat bezpieczeństwa w szkole .


Listopad 2016 - TVP II - Panorama - Rozmowa z Dyrektorem oraz p. Ireną Pych - pedagogiem szkolnym na temat bezpieczeństwa w szkole .

wrzesień 2016 - Telewizja Republika: rozmowa z udziałem p. pedagog I. Pych w programie Polska na Dzień Dobry na temat systemów nauczania  koedukacyjnego i zróżnicowanego.

wrzesień 2016 - Polskie Radio - Program III - Rozmowa z Dyrektorem i nauczycielem j. angielskiego p. Tyburskim na temat prognozowanych zmian w polskim systemie edukacji od roku 2017

                                                                Rok szkolny 2015/2016

lipiec 2016 -  TVP Program II - Pytanie na śniadanie - Rozmowa z Dyrektorem na temat zmian systemowych w polskiej edukacji od roku szkolnego 2017/2018

sierpień 2016 - TVP INFO - Rozmowa z Dyrektorem na temat zmian w Rozporządzeniu o żywieniu dzieci w szkołach - powrót do placówek oświatowych przysłowiowych drożdżówek ....  

kwiecień 2016 - TVP PROGRAM II - '' Pytanie na śniadanie " - rozmowa z dyrektorem oraz p. M. Łucyk - nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej  na temat noweli ustawy o systemie oświaty dot. obowiązku szkolnego, standardów pracy szkoły z najmłodszymi uczniami. 

marzec 2016 - TV POLSAT - Rozmowa z dyrektorem na temat funkcjonowania dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych, zmianach w systemie edukacji oraz wewnątrzszkolnych standardach pracy z najmłodszymi uczniami.

marzec 2016 - Program II TVP PANORAMA - Rozmowa z Dyrektorem, psychologiem szkolnym p. M. Prus oraz z uczniami klasy pierwszej m.in. o noweli ustawy o systemie oświaty - przywrócenie obowiązku szkolnego dla siedmiolatków, standardom pracy z najmłodszymi uczniami .

listopad 2015 - TVP Program II PANORAMA - Rozmowa z uczniami klas 5 na temat patriotyzmu w nawiązaniu do Narodowego Święta Niepodległości .

październik 2015 - POLSAT CAFE - udział szkoły w programie "Misja stołówka", gdzie nasi uczniowie oraz obsługa stołówki, pod okiem szefa kuchni p. Łapanowskiego, poznawali tajniki zdrowego żywienia

wrzesień 2015 - TVP REGIONALNA - Rozmowa z Dyrektorem na temat bezpieczeństwa w szkole.

                                                                Rok szkolny 2014/2015

Maj 2015 - program II TVP ,, Pytania na śniadanie " - Rozmowa z dyrektorem na temat bezpieczeństwa w szkole m.in. wykorzystania monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego jako narzędzia wzmacniającego poczucie bezpieczeństwa w placówce

maj 2015 - TV - SUPERSTACJA-  Rozmowa z dyrektorem i p. J. Uchrońską  wychowawcą świetlicy na temat funkcjonowania, planu dnia, godzin pracy oraz sprawowanej nad dziećmi opieki podczas prowadzenia różnorodnych zajęć w naszej szkolnej świetlicy

Kwiecien 2015 - TVP PROGRAM II- Pytanie na śniadanie - dyskusja w studio  z udziałem p. Tyburskiego, nt. sensu zadawania prac domowych

Kwiecien 2015 - TV- Superstacja -rozmowa z dyrektorem, pedagogiem szkolnym p. Pych oraz uczniami klas szóstych na temat nowej formuly sprawdzianu kompetencyjnego w klasie szóstej.

marzec 2015 - TVP PROGRAM II - Pytanie na śniadanie - Rozmowa z Dyrektorem na temat kar i nagród dla uczniów stosowanych w szkole / indywidualny system punktowy - Motywator 26/

marzec 2015 - TVP INFO - Rozmowa z dyrektorem , pedagogiem szkolnym p. I. Pych oraz uczniami klasy szóstej na temat bezpieczeństwa dzieci w naszej szkole, komunikacji i relacji uczniów z nauczycielami w świetle ujawnienia dramatycznych wydarzeń w jednej ze śląskich szkół / znęcanie się psychiczne i fizyczne wychowawczyni nad  dziećmi klasy 0 /

Marzec 2015 - POLSKIE RADIO PROGRAM I - Rozmowa w p. B. Brodalą - wychowawcą klasy 3 oraz instruktorką gry w szachy w naszej szkole.W wywiadzie na temat korzyści jakie daje gra w szachy brali udział uczniowie klasy 3a.

luty 2015- TVP PROGRAM II PANORAMA - Reportaż o Egonie, uczniu klasy pierwszej, który opiekuje się niepełnosprawną mamą. Rozmowa z dyrektorem na temat pomocy i wsparcia ze strony szkoły i nauczycieli.

listopad 2014 - TVN 24 BIŚ - Rozmowa z dyrektorem na temat wyboru przez RR i RP dobrowolnego ubezpieczyciela uczniów na ten rok szkolny  -
rekomendacje dla Towarzystwa Inter Risk VIG Polska / transparentność wyboru /
 
listopad 2014 - TV SUPERSTACJA - Rozmowa z dyrektorem oraz nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej p. M. Łucyk na temat pisania ręcznego przez dzieci         
w polskiej szkole,  w nawiązaniu do zmian planowanych w systemie oświatowym w Finlandii - zastąpienie kartki papieru wypełnianej ręcznie systemami elektronicznymi.

Listopad 2014 - Inauguracja w szkole 15 edycji  ogólnopolskiej Akcji Góra Grosza - TVP, Polskie Radio, inne stacje komercyjne -
Rozmowa z dyrektorem, nauczycielami oraz dziećmi na temat samej akcji, idei wolontariatu, wsparcia finansowego dla rodzinnych domów dziecka, państwowych domów dziecka, także innych form pomocy potrzebującym dzieciom.

październik 2014 - TVP INFO - Rozmowa z dyrektorem, nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej - p Wójcik, p. Liszkiewicz na temat propozycji rządowych m.in. dotyczących monitoringu w szkołach, promowania zdrowej żywności w sklepikach oraz sukcesywnego wprowadzania darmowych podręczników

wrzesień 2014 POLSAT SPORT - Atleci - Reportaż na temat nietypowych i oryginalnych metod pracy na lekcjach WF. Rozmowa z uczniami klasy 5 a oraz p. Jolantą Górską. Pokaz umiejętności akrobatycznych

wrzesień 2014 TVP WARSZAWA - Kurier Mazowiecki - reportaż na temat Internetowego Teatru TVP dla szkół. Rozmowa z p. Ewą Ziejewską i uczennicami kl. VI a o realizacji tego projektu w naszej szkole na lekcjach języka polskiego.

wrzesień 2014 - SUPERSTRACJA- reportaż na temat akcji Lekki tornister i ważenia plecaków w kl. 1-6. Rozmowa z wych. kl. Ic p. Agnieszką Liszkiewicz- Pakulską  

                                                               Rok szkolny 2013/2014

sierpień 2013 - TVP  Program II  PANORAMA - Rozmowa z Dyrektorem na temat Cyberprzemocy i zagrożeń w sieci oraz  uzależnienia uczniów od portali społecznościowych i gier komputerowych. O kontroli rodzicielskiej czasu spędzanego przez dziecko przed ekranem komputera.  
 
wrzesień 2013 - TVP Program II - PANORAMA - Rozmowa z Dyrektorem i p. psycholog na temat wyników badań psychologów amerykańskich, dotyczących zwiększającej się liczby dzieci słabych emocjonalnie oraz  znajdujących się w głębokiej depresji. O wsparciu szkoły, specjalistów, profesjonalnej pomocy  świadczonej przez psychologów rodzicom/opiekunom uczniów w przezwyciężaniu dziecięcych fobii i lęków związanych z problemami życia codziennego. 

wrzesień 2013 - II Program TVP - PYTANIE NA ŚNIADANIE - Rozmowa z Dyrektorem na temat priorytetów wychowawczo-dydaktycznych w pracy naszej szkoły, podobieństw i różnic w kształceniu dzieci w placówkach publicznych i prywatnych

październik 2013  - POLSAT - rozmowa z Dyrektorem o kształceniu i wychowaniu sportowym w szkole / bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej, zachowania prozdrowotne, sport i jego znaczenie dla zdrowia dzieci /

październik 2013 TVP INFO - rozmowa z Dyrektorem, psychologiem, nauczycielami matematyki i edukacji wczesnoszkolnej o funkcjonowaniu w szkole dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, o ich emocjach, komunikacji z dorosłymi, rówieśnikami,  postępach edukacyjnych, umiejętnościach, zdobytej wiedzy.
Poruszono tematykę standardów w pracy z najmłodszymi - porównawczo w oddziale przedszkolnym i w klasie pierwszej.         
Rozmowa dotyczyła także palety zajęć pozalekcyjnych, w których  uczestniczą dzieci  m.in. w zajęciach umuzykalniających, rytmiki, sportowych, języka angielskiego.

listopad 2013 - Inauguracja XIV edycji kampanii społecznej GÓRA GROSZA - organizator Towarzystwo Nasz Dom - media ogólnopolskie TVP I,  TVP INFO,  TVN 24, stacje radiowe -  rozmowa z dyrektorem, uczniami klas 5 i 6 na temat pomocy i wsparcia dla dzieci z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka

grudzień 2013 - Polskie Radio Program I - Wywiad z dyrektorem na temat przygotowania szkoły na przyjęcie sześciolatków, realizowanych w naszej placówce programów edukacyjnych, o wsparciu i opiece nad dziećmi  wychowawców świetlicy. 

styczeń 2014- "Szkoła w ruchu"- uczniowie naszej szkoły wystąpili w spocie promującym rządowy program "Szkoła w ruchu". Filmik promocyjny może Państwo zobaczyć tutaj

styczeń 2014 - Polskie Radio Program I - rozmowa z dyrektorem na temat propozycji rządu dotyczącej wprowadzenia od września 2014r. darmowego podręcznika dla dzieci w klasie pierwszej, który byłby własnością szkoły. 

styczeń 2014 - TV SUPERSTACJA - rozmowa z dyrektorem na temat rekomendowanego przez rząd jednego podręcznika
dla uczniów klas pierwszych od roku szkolnego 2014/2015.

luty 2014 - TV SUPERSTACJA - Rozmowa z dyrektorem i p. Agnieszką Liszkiewicz - nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej na temat uelastycznienia czasu przeznaczonego na pracę z dzieckiem w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych

marzec 2014 - TVP PROGRAM II - Pytanie na śniadanie - rozmowa z Dyrektorem na temat przygotowania naszej szkoły w związku z obniżeniem wieku szkolnego -  5 i 6-latki w szkołach warszawskich - standardy pracy oddziału przedszkolnego w SP

marzec 2014 - Program II TVP - Pytanie na śniadanie - Rozmowa z p. Ireną Pych  nauczycielem,  wychowawcą świetlicy na temat standardów pracy wychowawczo-opiekuńczej  w świetlicy szkolnej, także oferty szkoły w zakresie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym opieki nad dziećmi w godzinach 7.00-18.00.

marzec 2014 - TVP INFO - Rozmowa z dyrektorem i psychologiem szkolnym p. M. Prus o zasadności i formule testu kompetencyjnego po klasie szóstej.
Poruszono, także temat stresu występującego u uczniów tuż przed  pierwszym, tak ważnym egzaminem dla 13-latków.
W łączeniu na żywo między naszą szkołą, a studiem TVP wystąpili: wychowawca klasy p. R. Tyburski, rodzice oraz uczniowie z klasy 6a.

kwiecień 2014 - TVP INFO - Rozmowa z uczniami na temat ich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz  wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce m.in. przy obsłudze tablicy interaktywnej, czytania ze zrozumieniem instrukcji obsługi 

kwiecień 2014- SUPERSTACJA- Reportaż nt. pomysłu MEN dotyczącego ustawienia ławek w tzw. "podkówkę" Zapytano naszych nauczycieli (p. Chruściel, p. Ziejewska, p. Tyburski), co sądzą o tym pomyśle oraz jak w naszej szkole wygląda ustawienie, czy ma ono wpływ na proces dydaktyczny, a także kto powinien o tym decydować?

kwiecień 2014 - Pismo branżowe - Oświata Mazowiecka sygnowane przez MEN - 
Kształtowanie uzdolnień prosportowych i prozdrowotnych w szkole podstawowej - artykuł opracowany przez dyrektora szkoły i koordynatora ds. sportu p. M. Szatecką

maj 2014- POLSKIE RADIO- podczas audycji nt. Dnia Wolności 4 czerwca nasza historyk p. Anna Kozłowska opisała, jak będą wyglądały obchody tego dnia w naszej placówce. – Chcemy, żeby uczniowie zauważyli, że ta historia jest cały czas żywa i są wśród nas osoby, które przeżyły te wybory. 4 czerwca, w ramach podsumowania projektu, odbędzie się spotkanie, w którym wezmą udział kombatanci ze zgrupowania AK Chrobry. Pokażą oni również drogę do wolności z okresu II wojny światowej – podkreślała

czerwiec 2014 - TVP PR II Panorama - Rozmowa z uczniami i psychologiem szkolnym na temat zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych oraz planów na rozpoczynające się wakacje

                                                     Rok szkolny 2012/2013


wrzesień 2012
 
TVP II - Panorama - rozmowa z Dyrektorem na temat wsparcia dla uczniów i współpracy ze Stowarzyszem WIOSNA - Akademia Przyszłości
TVP II - program poranny - Pytanie na śniadanie - wywiad z Dyrektorem i przedstawicielem Rady Rodziców p. A. Urbanek na temat bezpieczeństwa w naszej szkole   
oraz systemów zabezpieczeń elektronicznych i monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego

Październik 2012 - Program II TVP - Pytanie na śniadanie - Rozmowa z Dyrektorem na temat opieki nad uczniami w świetlicy szkolnej     

 

listopad 2012  TVP II Panorama - Rozmowa z Dyrektorem na temat raportu NIK dotyczącego  stanu polskiej oświaty w kontekście  przeprowadzanych kontroli,  sprawowania nadzoru pedagogicznego, monitoringu realizacji podstawy programowej, BHP w szkole, badania losów absolwentów, oceniania uczniów etc.

grudzień 2012 TVP II - program poranny - Pytanie na śniadanie - Rozmowa z dyrektorem szkoły na temat tragicznego wydarzenia w Newtown w USA, gdzie niezrównoważony szaleniec zabił 26 ludzi /w tym 20 dzieci /. Dyrektor omówił wewnątrzszkolne procedury związane z bezpieczeństwem dzieci i pracowników na wypadek zagrożenia, także terrorystycznego. Mówił o działaniach profilaktycznych oraz misji i poświęceniu nauczycieli w codziennej pracy z uczniami.


styczeń 2013 Na prośbę MEN nasi uczniowie, pod opieką p. Anny Bosak  uczestniczyli w profesjonalnej sesji zdjęciowej w ramach kampanii Sześciolatek w I klasie. Zdjęcia dzieci, nauczycielki oraz infrastruktury szkolnej /w tym strefy wczesnoszkolnej /  ukażą się w mediach ogólnopolskich i folderach promocyjnych MEN

kwiecień 2013 - w ramach kampanii sygnowanej przez MEN - Sześciolatek w pierwszej klasie, na terenie naszej szkoły, w salach edukacji wczesnoszkolnej odbyła się sesja zdjęciowa z udziałem SUPER NIANI  p. psycholog Doroty Zawadzkiej

 

luty 2013 - TVP II Program Jolanty Fajkowskiej - Pożyteczni . pl - rozmowa z Dyrektorem szkoły na temat cyberprzemocy, uzależnienia uczniów od internetu, także  portali społecznościowych, zagrożeń w sieci – w tym o działaniach prewencyjnych szkoły

 

marzec 2013 r. - Informacja zamieszczona w tabloidzie FAKT, iż nasza szkoła jest organizatorem IV edycji  Dzielnicowej Konferencji dla Rodziców dzieci sześcioletnich               
Spotkanie z udziałem władz Dzielnicy, przedstawicieli  MEN, MKO oraz wolskiej kadry pedagogicznej  odbyło się w dniu 7 marca 2013.


maj 2013 - na prośbę Ministerstwa Kultury i Mazowieckiego Kuratora Oświaty w naszej szkole odbyła się sesja fotograficzna z udziałem naszych uczniów uczestniczących w zajęciach z muzyki  prowadzonych przez  p. Dębińską  oraz zajęciach z plastyki  przygotowanych  przez p. Żelechowską.

 

                                                       Rok szkolny 2011/2012
• Listopad 2011 r. - ,,Kotylion na 11 listopada”. Wizyta uczniów naszej szkoły w Pałacu Prezydenckim. W spotkaniu uczestniczyli też aktorzy grający w serialu ,,Czas honoru” oraz pilot samolotu, który awaryjnie lądował na warszawskim lotnisku. Para Prezydencka przyjęła zaproszenie od Dyrektora szkoły na Jubileusz 85-lecia SP nr 26, które odbędzie się 24 maja 2012.                                 Reportaże i relacje na żywo w stacjach telewizyjnych i radiowych, artykuły w prasie i Internecie.
• Listopad 2011-  TV Edu- Sat - reportaż o żywieniu uczniów, jakości i  kaloryczności spożywanych obiadów - wywiad z Dyrektorem, nauczycielami, uczniami
• Styczeń 2012 – rozmowa z  Dyrektorem szkoły na temat nauczania dzieci przez rodziców w  domach – TVP II  - Panorama
• Marzec 2012- rozmowa z Dyrektorem szkoły, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej na temat biurokracji w szkołach – TVP II- Panorama
• Marzec 2012 – artykuł w prasie lokalnej- Południe o zorganizowanej w szkole Konferencji dla Rodziców dzieci sześcioletnich
• Marzec 2012 – artykuł o wychowaniu sportowym - akrobatycznym w naszej szkole- wywiad z trenerem akrobatów – gazeta lokalna Południe

-Dnia 4 kwietnia 2012 r. najlepsi zawodnicy Szkoły Karate Stars wraz z trenerem i wiceprezesem Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF,   Robertem Moskwą byli gośćmi programu TVP 2 „Pytanie na śniadanie”. Uczniowie naszej placówki mogli pochwalić się swoimi sukcesami z II Otwartych Mistrzostwach Polski w Karate Shotokan NSKF Polska, które odbyły się w  Brodnicy w dniach 31.03. - 01.04. br.
Uczennica klasy 5b Karolina Strzelczyk wywalczyła złoty medal w kategorii kumite. Uczeń Hubert Krysiński z klasy 2a został podwójnym złotym medalistą w kategorii kata i kumite, a Adam Mickiewicz z klasy 1a w kategorii kata zdobył srebro.

 


  


                                                      Rok szkolny 2010/2011
• Wrzesień 2010 r. – Akcja ,,Lekki tornister” - reportaże m.in. w TVN, TVN WARSZAWA, TVP, stacjach radiowych m.in. RDC, RMF,  artykuły m.in. w GAZECIE WYBORCZEJ (,,Plecaki na wagę ucznia”), SUPER EXPRESIE. Relacja z ważenia plecaków w klasie II c i klasach starszych. W naszej szkole każdy uczeń ma swoja szafkę, w której może zostawić część rzeczy, np. przybory na plastykę, wf. W klasach młodszych dzieci mają do dyspozycji szuflady i segregatory.
• Listopad 2010 r. –,,Kotylion na Święto Niepodległości”. Wizyta Pary Prezydenckiej i Pani Minister Edukacji Narodowej K. Hall w naszej szkole. Wspólne wykonanie biało-czerwonych kotylionów, spotkanie z uczniami edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielami, kombatantami ze Zgrupowania AK ,,Chrobry II”. Reportaże i  relacje na żywo we wszystkich stacjach telewizyjnych i radiowych .Zdjęcia i artykuły z wizyty  w prasie codziennej i kolorowej.
• Styczeń 2011 r. – reportaż o szkole w TVN UWAGA ,,Jak dbać o bezpieczeństwo dzieci?” Dyrektor  udzielił wywiadu na temat szkolnego systemu zabezpieczeń. Nasza szkoła nie odstaje pod tym względem od szkół prywatnych. Wszyscy nauczyciele mają czytniki z imieniem i nazwiskiem. Mogą dzięki nim dostać się do szkoły . W szkole mamy rozbudowany system monitoringu wzmacniający bezpieczeństwo uczniów – link do reportażu TVN UWAGA na stronie szkoły.
• Kwiecień 2011 r. – ,,Droższe obiady w szkołach?”. Dyrektor szkoły udzielił wywiadu reporterowi ,,Gazety Wyborczej” na temat funkcjonowania szkolnej stołówki. Artykuł na ten temat ukazał się też w gazecie ,,Echo Woli” Nr 7 (61).
• Kwiecień 2011 r. – Sprawdzian szóstoklasistów. Zdjęcia w ,,Życiu Warszawy”. Wywiad z Dyrektorem na temat arkuszy egzaminacyjnych www.wiadomosci24.pl
• Wiosna 2011  TV- TVN  STYLE
Cykl 12 audycji o przygotowaniu szkoły do przyjęcia dzieci 6 - letnich.
Przekazanie doświadczeń z dotychczasowej pracy naszej szkoły z dziećmi i ich rodzicami. Wywiady z Dyrektorem i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.
Przedstawienie naszej szkoły oraz metod pracy z dzieckiem 6 - letnim.

                                                  Rok szkolny 2009/2010
• Styczeń 2010 r. – Aktor młodego pokolenia Paweł Małaszyński kupił indeks dla jednego spośród 800 dzieci (ucznia naszej szkoły Kamila Bańskiego), finansując tym samym jego roczny pobyt w Akademii Przyszłości. To Program Indywidualnych Spotkań Edukacyjnych, które uczą motywacji i dążenia do sukcesu. Kampania promocyjna i informacje o Akademii ukazały  się na portalach internetowych, w prasie i telewizji TVN – wywiad z aktorem i Kamilem .
• Luty 2010- TV Warszawa – relacja na żywo ze szkoły – rozmowa z uczniami na temat spędzania czasu podczas ferii zimowych
• Luty 2010 r. – Uczniowie prowadzonej przez Stowarzyszenie WIOSNA Akademii Przyszłości (wśród nich uczeń naszej szkoły Kamil Bański ) zwrócili się do Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o ustanowienie nowego prawa – prawa do sukcesu. Młodzi sygnatariusze osobiście wręczyli list rzecznikowi. Artykuły w prasie.
• Kwiecień 2010 r. - ,,6-klasiści zdali egzamin”. Wśród wolskich szkół nasza szkoła uzyskała jeden z  lepszych wyników. Artykuł w gazecie ,,Kurier wolski”.


                                                     Rok szkolny 2008/2009
• Grudzień 2008 r. - ,,Obiad z gwiazdami”. Największy obiad w Polsce, w którym wzięło udział 360 dzieci z Domów Dziecka, m.in. uczniów naszej szkoły. Zdjęcia naszych uczniów w prasie kolorowej.

                                                       Rok szkolny 2007/2008
• Wrzesień 2007 r. - ,,Nie będzie kar za brak mundurka”. Wywiad z Dyrektorem szkoły na temat wprowadzenia jednolitych strojów dla uczniów. ,,Rzeczpospolita”.
• Wrzesień 2007 r. - ,,Nauczyciele uczą się cudzoziemców”. Warszawskie szkoły, w tym i nasza jest placówką do której uczęszczają dzieci z różnych stron świata. Zdjęcia uczniów szkoły. ,,Rzeczpospolita”.
• Wrzesień 2007 r. - ,,Zaczął się nowy rok szkolny”. Wywiad z Dyrektorem szkoły na temat zmian w oświacie w nowym roku szkolnym. www. dziennik.pl
• Listopad 2007 r. - ,,Wszyscy wygrywamy”. Udział uczniów naszej szkoły w reklamie Totalizatora Sportowego. Reklamy z wizerunkiem naszych uczniów w telewizji, prasie ogólnopolskiej .
• Marzec 2008 r. - ,,Zaklęcia pod siatką”. Sukces naszej drużyny siatkarskiej dziewcząt, pod opieką Remigiusza Zackiewicza. Reprezentantki szkoły zdobyły srebrne medale w ćwierćfinałach mini-piłki dziewcząt. Artykuł w ,,Mazowieckim Sport Expressie”.
• Kwiecień 2008 r. - ,,Sukcesy wolskich gimnastyczek”. Spotkanie Burmistrza i Wiceburmistrza Dzielnicy Wola z uczennicami naszej szkoły Dominiką Orłowską i Karoliną Fiodorów, które osiągają znakomite wyniki w zawodach Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej. ,,Gazeta Woli i Bemowa”.
• Czerwiec 2008 r. - ,,Czy dzieci zdejmą mundurki”. Wywiad z Dyrektorem szkoły na temat  zapowiedzi zmian przepisu MEN dotyczącego obowiązku noszenia mundurków szkolnych. ,,Rzeczpospolita”
• Czerwiec 2008 r. -,,Lubię szkołę za … przerwy”. Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w naszej szkole. ,,Rzeczpospolita”

                                                    Rok szkolny 2006/2007
• Grudzień 2006 r. - ,,Dwójki Giertycha odkryły Amerykę”. Wywiad z Dyrektorem szkoły na temat rozwiązywania problemów szkolnych w świetle prac wizytatorów szkolnych badających problemy w mazowieckich placówkach. ,,Życie Warszawy”.
• Luty 2007 r. - ,,Mini-piłka – maxi-zawody”. Artykuł na temat zorganizowanego w naszej szkole Otwartego Turnieju w Piłkę Mini-siatkową o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola. Wśród dziewcząt najlepsze były nasze zawodniczki. W przerwach między meczami występował szkolny zespół cheerleaderek. ,,Gazeta Woli i Bemowa”.
• Luty 2007 r. –,,Szkolne mundurki mogą być. Pytanie tylko po co?”. Wywiad z uczniami naszej szkoły na temat pomysłów ministra edukacji. ,,Życie Warszawy”
• Kwiecień 2007 r. - ,,Szóstoklasiści są już po egzaminie”. Wywiad z Dyrektorem szkoły, rodzicami i uczniami na temat pierwszego w życiu poważnego egzaminu szóstoklasistów. Gazeta ,,Dziennik”.
• Kwiecień 2007 r. - ,,Złota Miedziana”. Sukces młodych akrobatów z naszej szkoły w WOM, zdobyliśmy dwa złote medale. To też sukces trenerów: Jolanty Górskiej i Krzysztofa Kosińskiego, którzy prowadzą Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP 26. Jego wychowankowie zdobywają laury na arenach krajowych i międzynarodowych. Artykuł w ,,Mazowieckim Sport Expressie”.
• Kwiecień 2007 r. TVP I – program poranny Kawa czy herbata – Dyrektor, trener akrobatyki, uczniowie  udzielają wywiadu na temat kształcenia sportowego
• Maj 2007 r. - ,, Szkoła z tradycjami”. Jubileusz 80-lecia naszej szkoły. ,,Nowa Gazeta Woli i Bemowa” Nr 9, dzienniki i gazety codzienne
• Sierpień 2007 r. - ,,Szkoły w remoncie, robotnicy w Anglii”. Wywiad z Dyrektorem szkoły na temat prac remontowych i przetargu na remont starej części budynku szkolnego. ,,Gazeta Wyborcza”.
• Sierpień 2007 r. - ,,Początek szkoły bez nauczycieli”. Wywiad z Dyrektorem szkoły na temat zatrudniania w placówkach nauczycieli specjalistów. ,,Rzeczpospolita” 


Reklama:klimatyzacja