18.01.2019.
Witaj wiosno !!!

We czwartek 22 marca 2012r, uczniowie naszej szkoły obchodzili Pierwszy Dzień Wiosny.


Tego dnia  uczniowie i nauczyciele przybyli do szkoły w zielonych strojach.

Świętowanie wszyscy rozpoczęli od  wspólnego zaśpiewaniapiosenki pt. „Wiosna" i recytacji wierszy.

Odbyły się konkursy dla uczniów z klas IV -VI polegające na rozpoznawaniu nazw wiosennych kwiatów, układaniu wierszy o wiośnie. Uczniowie przygotowali  piękne plakaty.

 Następnie uczniowie uczestniczyli w przygotowanych wcześniej zabawach polegających na rozwiązywaniu wiosennych zagadek i rebusów.

Wszyscy świetnie się bawili. Okrzykom i brawom nie było końca.

 Uczniowie przyjemnie spędzili czas i cieszyli się z przybycia wiosny.

Jury sprawiedliwie oceniało zespoły klasowe, a na zakończenie imprezy wydało werdykt informujący o zwycięstwie klasy5a, która została nagrodzona 3 dniami wolnymi od pytania na lekcjach.Drugie miejsce otrzymała klasa 4b-2 dni bez pytania, a trzecie miejsce zajęła klasa 5b-jeden dzień bez pytania.

Na zakończenie zaśpiewaliśmy wspólną piosenkę o wiośnie.

Uważamy, że takie uroczystości są doskonałą formą integracji społeczności szkolnej, pokazują jak w sposób fair play można ze sobą rywalizować. Uzmysławiają nauczycielom zdolności uczniowskie, które nie są na co dzień wykorzystywane oraz ukazują, że nauczycielerównież potrafią się bawić.

       Być może te pierwsze szkolne występy są zapowiedzią niejednej błyskotliwej kariery artystycznej?:)

 


Reklama:klimatyzacja