23.03.2019.
Testy kompetencji
W dniach 10 V 2012 i 11 V 2012 w całej Polsce przeprowadzone zostały testy diagnozujące wiedzę i umiejętności uczniów, organizowane przez Wałbrzyski Instytut Badań Kompetencji w tych szkołach, które zadeklarowały chęć udziału w takim badaniu. Testy kompetencji to doskonałe narzędzia do sprawdzania wyników kształcenia w każdej szkole.
Po raz pierwszy nasi uczniowie - na wszystkich poziomach kształcenia (za wyjątkiem klas I i VI) - poddali się takiemu zewnętrznemu, edukacyjnemu badaniu diagnostycznemu, który sprawdzał ich  osiągnięcia nabyte w trakcie nauki w szkole. Testy kompetencji sprawdzały, czy nasi uczniowie znają i rozumieją pojęcia, analizują i logicznie myślą, odtwarzają i stosują wiedzę w praktyce oraz są kreatywni. 

Nasza szkoła była jedyną szkołą w dzielnicy Wola, która poddała się takiemu eksperymentowi edukacyjnemu. Trzymamy kciuki za dobre wyniki naszych uczniów.

 


Reklama:klimatyzacja