21.01.2019.
Jubileusz 85 - lecia szkoły

W dniu 24 maja 2012  Szkoła Podstawowa nr 26  przy ul. Miedzianej uroczyście obchodziła  Jubileusz 85-lecia .

Na  uroczystość przyjęli  zaproszenie :
 Poseł na Sejm RP Pan  Michał  Szczerba. 
 p. Grzegorz Żurawski  z MEN-u ,
 a w imieniu  Mazowieckiego Kuratora Oświaty st. wizytator p. Joanna Jałosińska.
Władze samorządowe Dzielnicy na gali jubileuszowej reprezentowali :
Zastępca Burmistrza p. Grażyna Orzechowska-Mikulska,
Radny  Dzielnicy  p. Marek  Makuch,  który był uczniem naszej szkoły .
Obecnością zaszczyciły nas  także,  Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola  p. Mariola  Zielińska ,Dyrektor DBFO p. Renata Piekut oraz Naczelnik Wydziału Kultury p. Hanna Kurnatowska.

W szkole gościli  : Rodzina Patrona szkoły Mirosława Biernackiego p. Regina Jabłońska (siostra Patrona) wraz
z najbliższymi, Kombatanci  ze Zgrupowania AK ,,Chrobry II”, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych wolskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, domów dziecka, bibliotek dla dzieci i młodzieży, poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także harcerze, przedstawiciele Stowarzyszeń, Instytucji pozarządowych, związków wyznaniowych, sportowych  oraz fundatorzy, dobroczyńcy i  sponsorzy dzisiejszej uroczystości.


Dyrektor szkoły p. Paweł Prusik odczytał  fragmenty listów  okolicznościowych otrzymanych  z okazji  Jubileuszu.  Słowa uznania i gratulacje  dla kadry pedagogicznej, rodziców i uczniów  nadesłali m.in. Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Minister Edukacji Narodowej,  Dyrektor  Biura Edukacji, Burmistrz Dzielnicy Wola oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy Wola .
Dyrektor podczas uroczystej gali  wyróżnił 15  nauczycieli  i pracowników administracji i obsługi  nagrodami
i  pamiątkowymi  medalami , za długoletnią pracę i zasługi dla  szkoły.
  W dalszej części uroczystości, Przewodniczący  Jerzy Zakrzewski, w imieniu  Zarządu Środowiska Kombatantów ,,Chrobry II” nagrodził  4 nauczycieli medalami Radwana  za kultywowanie w szkole  idei patriotycznych i tradycji powstańczych.            

Kombatanci  dokonali  dekoracji  portretu  Rotmistrza Witolda Pileckiego  Orderem Orła Białego, nadanym przez Prezydenta RP .

Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, muzyczne, także akrobatyczne. Występ miał charakter musicalowy, przedstawiał historię szkoły na przestrzeni ostatnich 8 dekad. Wszyscy  zaproszeni goście bardzo wysoko ocenili walory merytoryczne i artystyczne przedsięwzięcia .


 


Reklama:klimatyzacja