19.03.2019.
Ślubowanie klas pierwszych

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, przygodami. Czeka na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. I taki dzień nadszedł 12 października 2012 roku.

           

Wśród zaproszonych na tę doniosłą uroczystość gości byli: Dyrektor szkoły – Paweł Prusik, Wicedyrektor – Beata Ciemięga, kierownik świetlicy – Jolanta Władzińska, kombatanci ze Zgrupowania AK „Chrobry II”, wychowawcy klas pierwszych – Beata Brodala, Małgorzata Łucyk, nauczyciele, rodzice i opiekunowie dzieci oraz przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego.

            Kandydaci na uczniów przez kilka tygodni przygotowywali się do tego święta: poznali prawa i obowiązki ucznia, szkołę i jej pracowników, nowe otoczenie, koleżanki i kolegów. Poznali Ojczyznę i symbole narodowe.

Aby zostać uczniami Krainy Wiedzy, dzieci zdały egzamin dojrzałości do podjęcia obowiązków ucznia – wykazały się ogromną wiedzą i umiejętnościami: rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki, odpowiadały na trudne pytania.

Po egzaminie wszystkie pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie, a następnie zostały pasowane przez Dyrekcję na uczniów Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie. Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego wręczyli nowym koleżankom i kolegom słodkie upominki i kartki z życzeniami:

 

„Życzymy Wam, Pierwszoklasiści, ścian kolorowych i ławek zdrowych.

Wiele hałasu, tylko z radości.

Życzymy, by sukcesy gościły w zeszytach i w dzienniczku

U wszystkich dzieci, bez wyjątku od poniedziałku aż do piątku!”

 


Reklama:klimatyzacja