21.01.2019.
Dzień Nauczyciela
W godzinach popołudniowych  nauczyciele naszej szkoły oraz pracownicy obsługi i administracji uczcili Dzień Komisji Edukacji Narodowej.

Spotkanie było okazją do rozmów o  kondycji  polskiej oświaty, wspomnień z lat minionych i edukacyjnych planów na przyszłość.
Dyrekcja podziękowała swojej kadrze za  codzienną, mozolną pracę z uczniami  oraz  wręczyła listy gratulacyjne i nagrody 17 najbardziej zasłużonym w                      ubiegłym roku szkolnym  nauczycielom i wychowawcom świetlicy.
Kierownictwo szkoły rekomendując nauczycieli do nagród z okazji Święta KEN  wzięło pod uwagę m.in. zaangażowanie kadry pedagogicznej w przygotowanie i organizację Roku Jubileuszowego Szkoły / 85-lecie /. W spotkaniu  wzięli udział zaproszeni goście -Proboszcz Parafii św. Ojca Orione ks. Robert Branicki oraz Kombatanci ze ZGRUPOWANIA CHROBRY II  
 


Reklama:klimatyzacja