19.03.2019.
Próbna ewakuacja
W dniu 26.10.2012 w naszej szkole o godz. 9.00 przeprowadzona została próba ewakuacyjna pracowników i uczniów, na wypadek zagrożenia pożarowego. Obserwatorami ewakuacji byli funkcjonariusze Straży Pożarnej. Ewakuacja szkoły została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi procedurami. Koordynatorem był pedagog szkolny p. Wierzchowski. Do szkoły przybyła funkcjonariusz policji p. Agnieszka Makowska, która zapoznała się z sytuacją uczniów w zakresie bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej.
 


Reklama:klimatyzacja