23.03.2019.
Otrzęsiny klas IV

W dniu 27.11.2012 r. odbyły się otrzęsiny klas czwartych. Organizatorem był Samorząd Uczniowski i uczniowie klas szóstych. Celem ogólnym była integracja uczniów klas czwartych z uczniami starszych klas.

W tym dniu klasy czwarte poddano kilku próbom, po których stali się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności: rysowanie portretu swojego wychowawcy, wypicie mleka w jak najkrótszym czasie, pytania związane z życiem szkoły, sprawdzenie umiejętności wokalnych i słuchowo-ruchowych, reklama wylosowanego rekwizytu i znalezienie dla niego ciekawego zastosowania. Ostatnią konkurencją była konkurencja dla ucznia i wychowawcy. Zadanie polegało na nakarmieniu ucznia serkiem z zamkniętymi oczami.

Tytuł Super klasy otrzymała klasa IV B. Wielkie brawa!!! Pani Dyrektor wręczyła pamiątkowy puchar i dyplomy dla wszystkich klas czwartych, a Ola Krysztosiak i Emilka Smolarczyk z Rady SU wręczyły nagrodę rzeczową dla Super Klasy.

Na ostatni punkt Otrzęsin, na dyskotekę, zaprosili prowadzący imprezę Agnieszka Zakrzewska i Darek Kosiński. Więcej na portalu Samorządu Uczniowskiego SP-26.
 


Reklama:klimatyzacja