23.03.2019.
" Nie ma dzieci - są ludzie"
23.11. 2012 w naszej szkole odbyły się miniwarsztaty rozpoczynające cykl spotkań psychoedukacyjnych  "Nie ma dzieci - są ludzie". Cykl zainspirowany hasłem głoszonym przez Janusza Korczaka - patrona ubiegłego roku szkolnego - ma na celu poruszenie najbardziej istotnych problemów związanych z tematyką szeroko pojętej przemocy, z którą dziecko może spotkać się w szkole, w domu bądź w innych okolicznościach życia codziennego.


Pierwsze miniwarsztaty były wprowadzeniem dzieci w temat przemocy. Dzięki wizualizacji, jaką zastosowano podczas zajęć (fragmenty filmów i spotów zaczerpniętych z kampanii reklamowych poruszających problem przemocy) dzieci miały szansę głębiej dotknąć omawianego problemu.  Podczas pracy w grupach dowiedziały się:
- czym jest przemoc i w jakich formach może się objawiać'
- jakie są symptomy przemocy stosowanej wobec dzieci w domu przez dorosłych
- jak reagować na przemoc stosowaną wobec innych, a której my sami jesteśmy świadkami
- jakie są konsekwencje przemocy, zarówno dla jej ofiar, jak i sprawców oraz niereagujacych świadków.

Wysoka aktywność dzieci w trakcie zajęć, ich świadomość niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą chowanie swoich emocji wyłącznie w czterech ścianach własnego wnętrza, a także skutków obojętności na krzywdę innych ludzi oraz "krycia sprawców przemocy" oznacza, że problem ten nie jest im obcy i chcą mu przeciwdziałać.

W najbliższej przyszłości odbędą się kolejne zajęcia z cyklu, poświęcone cyberprzemocy,
a w nowym roku kalendarzowym zapraszamy rodziców na warsztaty poświęcone problemowi przemocy występującej w procesie wychowawczym.


 


Reklama:klimatyzacja