22.02.2019.
Podsumowanie I semestru
Dzisiejszy dzień zaczął się spotkanie uczniów klas 4-6 z Dyrektorem oraz nauczycielami... W spotkaniu, które miało charakter bardzo integracyjny, Pan Dyrektor podsumował kończący się właśnie semestr. Przedstawiając wyniki klasyfikacji gratulował uczniom wyróżnionym oraz wręczał pamiątkowe nagrody i dyplomy wszystkim którzy w jakiś sposób zaistnieli w środowisku szkolnym. Upominki otrzymali laureaci konkursów szkolnych i pozaszkolnych, członkowie Samorządu Uczniowskiego, uczniowie zaangażowanie w życie szkoły, a także osoby które miały 100% frekwencję.
Na koniec Pan Dyrektor w imieniu swoim, jak i wszystkich nauczycieli, życzył zebranym śnieżnych i mroźnych ferii, a także jeszcze wyższych ocen na koniec roku szkolnego.

 


Reklama:klimatyzacja