23.01.2019.
IV edycja Dzielnicowej Konferencji dla Rodziców dzieci 6-letnich

W dniu 7 marca 2013  w Szkole Podstawowej nr 26 przy ul. Miedzianej 8

odbyła się  już po raz  IV  edycja  Dzielnicowej  Konferencji  dla  Rodziców  dzieci 6-letnich 

Spotkanie kadry pedagogicznej z Rodzicami miało charakter panelu  dyskusyjnego . 

W  IV edycji  Konferencji  wzięli  udział  pracownicy wolskiej oświaty – m.in. przedstawiciele MEN,  MKO, władze Dzielnicy, dyrektorzy szkól podstawowych i przedszkoli, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele pracujący z dziećmi sześcioletnimi oraz ich Rodzice/ opiekunowie– reprezentanci Rad Rodziców poszczególnych przedszkoli naszej Dzielnicy .

Moderatorami spotkania po raz czwarty byli dyr. SP nr 221 p. Beata Urbanek - Żywica oraz gospodarz szkoły dyr. SP nr 26 Paweł Prusik

W Konferencji uczestniczyli  zaproszeni goście  m.in. p. Mieczysław Zmysłowski, zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola, p. Grzegorz Żurawski reprezentujący MEN, p. Krystyna Mucha Dyrektor Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego MKO, p. Emilia Wojdyła Dyrektor Wydziału Zwiększania Szans Edukacyjnych  MKO oraz przedstawiciele WOiW  Dzielnicy Wola - Naczelnik p. Mariola Zielińska wraz z inspektorami.  

Konferencję poprzedził pokaz akrobatyczny w wykonaniu uczniów klas sportowych oraz występ artystyczny zaprezentowany przez m.in. dzieci sześcioletnie z klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 26.

Pan Grzegorz Żurawski przedstawił wyniki badań opracowanych przez MEN na podstawie analiz PIRLS & TIMSS z 2011 r. m.in. dotyczących zmian w edukacji najmłodszych jako szansy na ich lepszy rozwój, o stopniu zadowolenia rodziców z zapisania sześciolatka do szkoły, także o wysokim poziomie sympatii najmłodszych uczniów do szkoły i nauczycieli oraz o poziomie bezpieczeństwa w szkołach podstawowych .

O gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich w kontekście psychologicznym, mentalno-społecznym  oraz o tym co każdy 6-latek powinien wiedzieć i umieć rozpoczynając naukę szkolną, także o podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w klasie pierwszej, w tym o cechach psychomotorycznych dziecka, o jego możliwościach edukacyjnych i percepcji opowiedziały Rodzicom p. Katarzyna Sieradzan – dyr. PPP nr 6 ul. Zawiszy 13 , p. Agnieszka Wróbel dyr. Przedszkola nr 118 , a także nauczyciel  SP nr 26 wychowawca klasy 1 p. Beata Brodala .

Rodzice byłych 6- latków ze szkoły nr 26 p. Anna Zasim- Skalska i p.Grzegorz Żurawski przedstawili własne obserwacje i oceny swoich trafnych decyzji, dotyczących stopniowego obniżania wieku szkolnego.

Na zakończenie szkoleniowej części Konferencji przedstawiciele wolskiej oświaty odpowiadali indywidualnie Rodzicom na szereg nurtujących ich pytań z zakresu m.in. pracy z dzieckiem sześcioletnim w I klasie, adaptacji w warunkach szkolnych, przygotowania poszczególnych szkól na przyjęcie najmłodszych uczniów.

Rodzice otrzymali od MEN oraz od Dyrektorów szkół wolskich ulotki i informatory promocyjne. Uczestnicy Konferencji  bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny i walory artystyczne spotkania.

 


Reklama:klimatyzacja