19.03.2019.
Test trzecioklasisty
Dnia 14 marca 2013 roku uczniowie  klasy IIIA i III B naszej szkoły, punktualnie o godzinie 9.00 przystąpili do pierwszego w ich edukacji  Ogólnopolskiego  Sprawdzianu  Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM i Grupą Wydawniczą Polskapresse. Sprawdzian ten  był organizowany już po raz szósty, a  uczestniczyło w nim7158 szkół z całej Polski! Składał się z dwóch części: testu z edukacji polonistycznej i matematycznej . Na rozwiązanie  uczniowie mieli 90 minut . Test sprawdzał umiejętności  czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.  Podsumowuje on  trzyletni etap nauki dzieci, ale również oswaja uczniów z formułą egzaminów i  będzie pomocny uczniom w dalszej  ich edukacji.
 


Reklama:klimatyzacja