24.03.2019.
Testy IBK

W dniu dzisiejszym tj. 13 V 2013 przeprowadzono w naszej szkole testy z Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu. Testy diagnozują szkolne osiągnięcia uczniów, wskazując ich mocne i słabe strony. 

Każdy z uczniów, który poddał się badaniu otrzyma zaświadczenie o wyniku badań kompetencji. Nasza szkoła jako podmiot certyfikatu Warsa i Sawa - programu wspierającego dzieci zdolne i uzdolnione - wykorzystuje m. in. wyniki testów jako narzędzie diagnozujące umiejętności naszych uczniów.

            Zakres wiedzy testów w klasach IV-V dotyczył następujących przedmiotów: j. polski, matematyka, przyroda i historia. Uczniowie klas II i III piszą test przez dwa dni. Młodsi uczniowie wykazują się wiedzą z zakresu edukacji polonistycznej,  matematycznej, przyrodniczej oraz  techniki. Oczekując na czerwcowe zaświadczenia z wynikami, wszystkim uczniom życzymy jak najwyższych not.

 


Reklama:klimatyzacja