21.01.2019.
Goście z zagranicy
W dniach 13-17 maja gościliśmy w naszej szkole trójkę studentów z organizacji AIESEC.... Obecnością zaszczycili nas:

 

Erasmo Vicente dos Anjos Neto   z Brazylii

Ahmed Alaa    z Egiptu

Jenny   Khue    z Wietnamu

 W czasie zajęć  o charakterze interaktywnym, studenci prezentowali krótkie filmy i zdjęcia ze swoich krajów , mapy świata z zaznaczeniem ich krajów i Polski, rekwizyty  odnoszące się do historii i kultury ich krajów, pokazywali alfabet arabski i wietnamski ze szczegółowym  ich omówieniem oraz uczyli podstawowych zwrotów z języka portugalskiego, arabskiego i wietnamskiego.

Uczniowie mieli też możliwość nauki tańców, jak np. brazylijskiego quadrilha a nawet próbowania wietnamskich cukierków i brazylijskiego brigadeiro.

               AIESEC czyli Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales jest organizacją studencką obecną w 110 krajach od 1948 roku, w Polsce od 1971 . Skupia studentów uczelni ekonomicznych i handlowych. Obecnie liczy ponad 50 tysięcy członków i ponad 800 tysięcy alumnów.  W Warszawie istnieją dwa Komitety Lokalne – na SGH i UW.

Celem organizacji jest umożliwienie młodym ludziom rozwoju i pięciu kompetencji:

-         przedsiębiorczości

-         odpowiedzialności społecznej

-         inteligencji emocjonalnej

-         umiejętności pracy w środowisku globalnym

-         oraz aktywnego uczenia się

 

 


Reklama:klimatyzacja