23.01.2019.
OBUT

21 maja 2013 roku uczniowie klas trzecich przystąpili do Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT).

               Celem tego badania było uzyskanie rzetelnych  informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności uczniów kończących klasę trzecią – po zakończeniu nauki na I etapie edukacyjnym, a przed rozpoczęciem nauki na II etapie.

Badanie to składało się z dwóch części: matematycznej i polonistycznej. Sprawdzało ono między innymi umiejętności  czytania ze zrozumieniem, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

OBUT stanowi podsumowanie trzyletniego etapu nauki dzieci,  wyniki badania pomogą zaplanować zespołom nauczycielskim zindywidualizowaną pracę z uczniami w klasie IV.

 


Reklama:klimatyzacja