19.03.2019.
"Czytam Tuwima, bo lubię"

W 2013 roku przypada 60 rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Dlatego też, uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, rok 2013 ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima – wybitnego pisarza, autora wierszy dla dorosłych i dzieci, słów piosenek, tekstów dla kabaretów, rewii, operetek, ale także redaktora i tłumacza poezji obcojęzycznej, jednego z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego, którego twórczość wpłynęła na następne pokolenia.

          Aby upowszechnić wiedzę o poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia -      w  Szkole Podstawowej nr 26 w Warszawie realizowany był projekt edukacyjny adresowany do najmłodszych uczniów.

 Nad opracowaniem i realizacją tegoż przedsięwzięcia pracowały: Małgorzata Dąbrowska – nauczycielka bibliotekarz oraz Małgorzata Łucyk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Od kwietnia do czerwca w ramach projektu zorganizowano:

  • czasową wystawę na temat życia i twórczości poety w szkolnej bibliotece,
  • Tydzień Czytania Dzieciom  „Julian Tuwim – dzieciom”,
  • konkurs plastyczno-techniczny  ,, W krainie wierszy Tuwima”,
  • konkurs recytatorski  „Humor w wierszach pana Juliana”
  • konkurs czytelniczy  „Niedokończone rymy”. Życie i twórczość Juliana Tuwima.

                Podsumowaniem projektu były zajęcia otwarte dla najmłodszych uczniów, które odbyły się 7 czerwca 2013 r. Dzieci zapoznały się z  życiem i twórczością Juliana Tuwima oglądając prezentację multimedialną. Laureaci konkursu recytatorskiego wystąpili razem z uczniami klasy I b w inscenizacji ,,W Tuwimowie”. Było przy tym wiele radości i śmiechu. Uczniowie obejrzeli też prace plastyczne ilustrujące wiersze poety oraz poznali laureatów konkursu czytelniczego. Na zakończenie wszyscy otrzymali do rozwiązania krzyżówki i zagadki na temat wierszy Tuwima.

                ,,Teraz już Tuwima znamy, a jego wiersze chętnie czytamy”

 


Reklama:klimatyzacja