19.03.2019.
Msza Św. wieńcząca rok szkolny
Uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego odbyła się w dniu 27.06.2013 - czwartek.

Dzieci wraz z nauczycielami dziękowali za rok wytężonej pracy, znakiem tego były podręczniki i zeszyty niesione w darze ołtarza. W darze ołtarza dzieci z klas młodszych niosły piłkę, skakankę i lalkę - zapowiadające czas wakacji, odpoczynku i zabawy.

W czasie Mszy św. polecono Bogu czas wakacji prosząc o opiekę, oraz modlono się w intencji p. Dyrektora z okazji zbliżających się jego imienin.

                  Dzieci skorzystały też z sakramentów pokuty i przyjęły Komunię św.

 


Reklama:klimatyzacja