23.03.2019.
Sprzątanie świata
20 września 2013 r. nasza szkoła, jak każdego roku, przyłączyła się do akcji „Sprzątanie świata” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczna, 20 już 


Tegoroczna, 20 już edycja, przebiegała pod hasłem: Odkrywamy czystą Polskę. Wzorem lat ubiegłych uczniowie zaopatrzeni w rękawice i worki na śmieci porządkowali teren w okolicy szkoły. Byliśmy na skwerach przy ulicy Platynowej, Złotej i Żelaznej. Nasi najmłodsi porządkowali teren szkoły i boiska. Akcja miała na celu uwrażliwienie uczniów na troskę o najbliższe otoczenie, miejsce, w którym mieszkamy i spędzamy wolny czas, a także uwrażliwienie na troskę o środowisko w szerszym aspekcie, w aspekcie ogólnopolskim. Uczniowie mieli okazję utrwalić swoją wiedzę na temat sposobów i celów segregacji odpadów. Nasze działania wzbudziły zainteresowanie i aprobatę społeczności lokalnej i mamy nadzieję, że tak, jak w nas, obudziły potrzebę dbania o nasze wspólne dobro – przyrodę.
 


Reklama:klimatyzacja