23.01.2019.
Piknik ekologiczny
27 września 2013 r. zgodnie z jesienną tradycją, odbył się w naszej szkole coroczny „Piknik ekologiczny”.
Tym razem pogoda była nam przychylna i umożliwiła wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Powsinie. Wszyscy uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w wyjeździe. Hasłem tegorocznej imprezy było „Powsińska przygoda z przyrodą”. Celami pikniku było między innymi kształtowanie postaw proekologicznych, kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności pracy w zespole i integrowanie zespołu klasowego, rozwijanie percepcji plastycznej uczniów oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie pod okiem przewodnika zwiedzali Ogród Botaniczny. W szklarni poznali rośliny różnych stref krajobrazowych Ziemi, a w terenie – nasze rodzime gatunki krzewów, drzew i roślin uprawnych. Największe zainteresowanie wzbudziły olbrzymie owoce cytrusowe rosnące na drzewach w szklarni oraz niespotykane owoce miłorzębu, a także... świeże, rześkie powietrze, które uderzyło nas gdy tylko opuściliśmy środek komunikacji miejskiej. 

Podczas pobytu w ogrodzie uczniowie mieli za zadanie zbierać materiały do zrobienia 

konkursowych zielników. Czwartoklasiści zbierali próbki do sporządzenia preparatów 

mikroskopowych. Kluczowym etapem pikniku były zajęcia plenerowe, zorganizowane przez 

p. Annę Żelechowską. Uczniowie na łonie natury tworzyli prace na konkurs plastyczny. Już 

dziś wszystkich zapraszamy na wystawę najlepszych prac.

Całodniowa wyprawa skończyła się zdecydowanie za szybko. Zmęczeni, z wypiekami 

na policzkach, ale z poczuciem zadowolenia wróciliśmy do Warszawy i już obmyślamy 

scenariusz pikniku na przyszły rok.
 


Reklama:klimatyzacja