17.01.2019.
Próbna ewakuacja
W dniu 29.10.2013 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja na wypadek zagrożenia pożarowego. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły opuścili budynek oznakowanymi wyjściami ewakuacyjnymi zgodnie z zasadami regulaminu. Pedagog- koordynator akcji przypomniał zasady bezpiecznego zachowania się w szkole.
Na boisku szkolnym prezentował się wóz Straży Pożarnej. Uczniowie mogli porozmawiać ze strażakami oraz zapoznać się  z funkcjonowaniem jednostki
 


Reklama:klimatyzacja