23.01.2019.
Bezpieczne ferie
W ramach programu profilaktyki, tradycją szkoły jest organizowanie spotkań z uczniami  w celu zapoznawania z zasadami bezpieczeństwa w różnych dziedzinach życia.
W dniu 14.02.2014 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie poświęcone przypomnieniu zasad  bezpieczeństwa, których  należy przestrzegać   podczas ferii  zimowych.
Uczniowie spotkali  się  z  dyrekcją  placówki,  nauczycielami,  pedagogiem  i  psychologiem  podczas dwóch apeli. O godzinie ósmej odbyło się spotkanie dla klas 4-­6, dla klas 0-­3 na trzeciej godzinie  lekcyjnej.
Zostały  przypomniane  i  omówione  zasady  bezpiecznych  zachowań podczas wyjścia na zewnątrz z zorganizowaną grupą bądź rodzicami (wycieczki, spacery, centra  handlowe),  podczas  zabaw  na  śniegu  (np.  unikanie  rzucania  zbyt  twardymi śnieżkami,  unikanie  jazdy  na sankach  w  okolicy  jezdni).  Przypomniano  również o  konieczności  używania  kasków  ochronnych  podczas  uprawiania  sportów  zimowych, jeżdżenia  na  nartach  zjazdowych  wyznaczonymi  trasami  z  zachowaniem  zasady ograniczonego  zaufania,  uprawiania  łyżwiarstwa  wyłącznie na  lodowiskach z zastosowaniem się do obowiązujących zasad. Przywołano ponadto zasady  bezpiecznego zachowywania  się  w  domu  podczas nieobecności  rodziców, ze szczególnym podkreśleniem  nie  wpuszczania  do  domu  osób  nieznajomych  a  także  bezpiecznego

Życzymy miłych ferii naszym uczniom. Do zobaczenia po feriach 03.03.2014 roku.
 


Reklama:klimatyzacja