24.03.2019.
Pracownia historyczna
Opiekunami pracowni historycznej są:

p. Paweł Prusik

Pracowania historyczna to miejsce szczególne - łączy w sobie elementy z przeszłości z teraźniejszością.

Na wyposażeniu sali są m.in. tablice chronologiczne, plansze dydaktyczne, mapy ścienne, portrety władców naszego kraju, także znanych Polaków, atlasy historyczne, książki i wydawnictwa beletrystyczne oraz kącik zabytków z przeszłości.                                         

Dzieci mogą zapoznać się z przykładami źródeł historycznych - pisanych i materialnych.

Ponadto do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest sprzęt multimedialny, który jest doskonałym środkiem dydaktycznym umożliwiającym prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć edukacyjnych." "
"
 


Reklama:klimatyzacja