19.03.2019.
Braliśmy udział w badaniu TIMSS 2015

W marcu tego roku rozpoczęła się w Polsce realizacja szóstej edycji badania TIMSS 2015. Jest to międzynarodowe badanie wyników nauczania matematyki i przyrody. W badaniu bierze udział 60 krajów i regionów świata. W Polsce koordynatorem jest MEN. Badanie realizowane jest przez IBE.

Badanie nie służy ocenie poziomu nauczania w poszczególnych szkołach, lecz  ocenie skuteczności szeroko rozumianego systemu edukacji w każdym z krajów uczestniczących w testowaniu umiejętności i wiedzy uczniów. Komisja Europejska na podstawie wyników badania tworzy wskaźniki efektów edukacji w krajach członkowskich. Wszystkie testy prowadzone były grupowo, w godzinach lekcyjnych .

W dniu 3 kwietnia br. uczniowie z klas czwartych zmagali się z arkuszem zawierającym  pytania z zakresu matematyki i przyrody.

Praca naszych czwartoklasistów z arkuszem trwała 2 godziny lekcyjne. Arkusze diagnostyczne oraz wyniki zostały utajnione.

 


Reklama:klimatyzacja