17.01.2019.
Testy IBK
Dnia 12 maja 2014 w klasach  II – IV  przeprowadzono testy sprawdzające kompetencje uczniów z zakresu j. polskiego, matematyki. Klasy piąte pisały testy z j. polskiego, matematyki  i po raz pierwszy z języka angielskiego.

Nasza szkoła od trzech lat uczestniczy w tym zewnętrznym badaniu szkolnych osiągnięć uczniów. Wyniki testu wskazują mocne i słabe strony uczniów. Każdy uczeń, który poddał się badaniu, otrzyma zaświadczenie z  punktacją  oraz programem naprawczym w przypadku niskiego wyniku. Wynik szkoły wskaże miejsce naszej placówki na mapie szkół, które poddały się temu badaniu.  Testy, na których pracuje nasza szkoła pochodzą z Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu.  Badanie to w naszej szkole  jest elementem projektu Wars i Sawa - programu wspierającego dzieci zdolne i uzdolnione. Szkoła otrzymała certyfikat Warsa i Sawy w 2010 roku.  Po  przeprowadzeniu w październiku 2013 roku ewaluacji projektu,  przedłużono szkole ten  zaszczytny znak jakości pracy z dziećmi zdolnymi i uzdolnionymi .

Oczekujemy na wyniki   w czerwcu.  Wszystkim uczniom życzymy jak najwyższej punktacji.


 


Reklama:klimatyzacja