19.03.2019.
Zerówka na medal

W dniu 15.05.2014 roku w nasze szkole odbył się III Turniej Wolski „Zerówka na medal”. W turnieju brało udział  8 reprezentacji klas „0” szkół wolskich: SP nr 317, SP nr 63, SP nr148, SP nr 238, SP nr 221, SP nr 132, SP nr225 i SP nr 26.


Współzawodnictwo przebiegało w przyjaznej atmosferze. Sześcioletni zawodnicy wykazali się zdolnością  koncentracji, ogólną  sprawnością oraz umiejętnością współpracy w zespole. Rywalizacja między najmłodszymi sportowcami przebiegała w atmosferze zabawy i nauki zasad fair play. Kolejny już raz nauczyciele WF wdrożyli uczniów klas najstarszych do pomocy przy organizacji imprezy sportowej dla swoich młodszych kolegów.

Zmagania najmłodszych dzieci obserwowało liczne grono rodziców oraz dzieci najmłodszych klas szkół wolskich. Nagrody wręczali: z-ca burmistrza Urzędu Dzielnicy Wola p. Marek Sitarski,  kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola p. Wiesław Kwiatkowski, pracownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Wola p. Jolanta Piątkowska, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Wola
p. Bartosz Kusior  oraz w-ce dyrektor SP 26 p. Beata Ciemięga.

Zespół Sportu i Rekreacji ufundował dla każdego uczestnika słodycze, a dla zwycięzców medale. Oto najlepsze szkoły:

I miejsce SP nr 26

II miejsce SP nr 148

III  miejsce SP nr 63


 


Reklama:klimatyzacja