21.01.2019.
OBUT
20 maja 2014 r. odbyła się edycja badania wiadomości i umiejętności uczniów klas trzecich szkół podstawowych organizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych w porozumieniu  z Ministerstwem Edukacji Narodowej i przy jego akceptacji. 

Badanie we wszystkich trzecich  klasach rozpoczęło się o godz. 9:00. Przeprowadzili je wychowawcy klas. Uczniowie przystąpili do badania w klasie, w której zwykle mają lekcje, a badanie zostało wplecione w rytm codziennych zajęć. Trzecioklasiści otrzymali zestawy zadań sprawdzających umiejętności z matematyki oznaczone M1 i M2. Uczeń rozwiązywał tylko jedną z tych wersji. Dzieci miały 45 minut na wypełnienie arkusza. Uczniowie zaznaczali w arkuszu rozwiązania zadań zamkniętych i zapisywali rozwiązania zadań otwartych zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie arkusza.

 


Reklama:klimatyzacja