21.03.2019.
Lekcja Wolności

„Lekcja Wolności” to projekt zorganizowany w naszej szkole  z okazji obchodów 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce w dniu 4 czerwca 1989 r.

W apelu skierowanym do dzieci, rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców,  dyrektor  szkoły zachęcał wszystkich  do aktywnego udziału w tym ważnym  przedsięwzięciu.

„Lekcja Wolności” to akcja mająca na celu włączenie  całej społeczności   w ogólnopolskie obchody 25-lecia wolności oraz zachęcenie uczniów do osobistego przeżycia tego Jubileuszu.

Zorganizowane w szkole  zajęcia, pogadanki tematycznie związane z tym Jubileuszem  miały nie tylko przybliżyć uczniom wydarzenia z 1989 r., ale przede wszystkim zachęcić do  refleksji i dyskusji na temat wpływu wydarzeń sprzed 25 lat na obecną sytuację Polski , UE, świata w XXI w. oraz  warunki życia obywateli, w tym  uczniów tej szkoły.


Zwieńczeniem  tego ogólnopolskiego  projektu w naszej szkole było wspólne spotkanie uczniów klas 4-6 z kierownictwem i kadrą pedagogiczną  w dniu 4 czerwca br. 

Dyrektor szkoły przybliżył dzieciom skomplikowaną historię PRL  i  metody jakimi Polacy  w 1989  wywalczyli   upragnioną  wolność i demokrację . 

Podczas spotkania poruszono  tematykę związaną z powstaniem SOLIDARNOŚCI  w 1980,  wprowadzeniem  stanu wojennego w 1981 , kryzysem  polityczno-gospodarczym w Polsce Ludowej .

Pani Anna Kozłowska przygotowała prezentację multimedialną  wzbogaconą archiwalnymi zdjęciami obrazującymi  DROGI DO WOLNOŚCI .

Wszystkie klasy włączyły się w obchody tej doniosłej rocznicy przygotowując okolicznościowe dekoracje w salach i pracowniach przedmiotowych oraz plakaty z symboliką jubileuszową.    

  Prace plastyczne  dzieci wyeksponowano na korytarzach szkoły.   

 

 


Reklama:klimatyzacja