23.03.2019.
Dyrekcja naszej szkoły 

  
Dyrektor szkoły
Pan Paweł Prusik

  • staż pracy pedagogicznej - 30 lat
  • pracował jako nauczyciel historii w jednej z mokotowskich szkół podstawowych;
  • był nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze w wolskim zespole szkół ponadgimnazjalnych;
  • piastował funkcję dyrektora jednego z wolskich zespołów szkół ponadgimnazjalnych;
  • od 2005 r. pełni funkcję dyrektora SP 26;
  • jest egzaminatorem maturalnym z historii w OKE w Warszawie;
  • żonaty, dwoje dzieci. 

 
   Vicedyrektor szkoły
Pani Beata Ciemięga

 


Reklama:klimatyzacja