23.01.2019.
Piknik ekologiczny
18 września 2014 r. zgodnie z jesienną tradycją, odbył się w naszej szkole coroczny "Piknik ekologiczny". Tak, jak w roku ubiegłym pogoda była nam przychylna i umożliwiła wyjazd, tym razem na plażę miejską nad Wisłę. Wszyscy uczniowie klas IV- VI byli uczestnikami wyprawy. Piknik był pierwszym etapem tegorocznego projektu zatytułowanego "Z biegiem Wisły", realizowanego w ramach programu Wars i Sawa. Celami pikniku było między innymi kształtowanie postaw proekologicznych, kształtowanie umiejętności dbania o bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności pracy w zespole i integrowanie zespołu klasowego, rozwijanie percepcji plastycznej uczniów oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Uczniowie mieli wykonać zadania w trzech obszarach aktywności: przyrodniczym, plastycznym i sportowym. Do zadań przyrodniczych, przygotowanych przez p. Małgorzatę Dębińską- Kapsiak i p. Annę Celej, należało m.in. zlokalizowanie plaży miejskiej na planie Warszawy, nazwanie widocznych nieopodal mostów, naszkicowanie planu miejsca pikniku oraz zebranie kilku okazów roślin środkowego biegu Wisły i zaobserwowanie kilku okazów występujących tu zwierząt. Nawet najmłodsi uczestnicy, uczniowie klas czwartych, doskonale zaopatrzeni w pomoce, poradzili sobie bardzo dobrze Zadanie plastyczne odbywało się pod czujnym okiem p. Anny Żelechowskiej. Uczestnicy pleneru mieli namalować bądź narysować nadwiślański pejzaż. Powstałe podczas pikniku prace wezmą udział w konkursie plastycznym, a najlepsze z pewnością będzie można zobaczyć podczas szkolnej wystawy. Nad przebiegiem i organizacją zajęć sportowych czuwały p. Renata Kośka i p. Marzena Szatecka. Komentarz do tych zajęć jest tylko jeden: były to najbardziej wyczekiwane przez uczniów i wytęsknione spośród zaproponowanych podczas pikniku zajęć. Wyprawa ta nie mogła się również odbyć bez wspólnego biesiadowania na plaży, w przedpołudniowych promieniach jesiennego Słońca. Uczniowie zaopatrzeni w koce i kosze pełne zdrowej żywności stworzyli niepowtarzalną atmosferę życzliwości, jedności i koleżeństwa. Wszystko odbywało się pod opieką i przy udziale nauczycieli, bez pomocy których wyjazd ten nie mógłby zaistnieć.Szkoda tylko, że ta wspaniała wyprawa skończyła się tak szybko.
 


Reklama:klimatyzacja