22.02.2019.
Podsumowanie "Roku Szkoły w Ruchu"
Chcemy, aby nauczyciele kładli nacisk na ocenianie rzeczywistego wysiłku i zaangażowania uczniów w zajęcia WF, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami, a także zachęcali uczniów do regularnego wysiłku fizycznego w czasie wolnym od nauki ? powiedział wiceminister edukacji narodowej Tadeusz Sławecki podczas uroczystości zakończenia Roku Szkoły w Ruchu. W spotkaniu, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 26 im. Mirosława Biernackiego sercu warszawskiej Woli, uczestniczyli także podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, zastępca Burmistrza dzielnicy Wola Grażyna Orzechowska ? Mikulska, Naczelnik WOiW dla dzielnicy Wola Mariola Zielińska, Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik, pracownicy kuratoriów oświaty, przedstawiciele instytucji i organizacji tworzących Koalicję Roku Szkoły w Ruchu. Specjalnym gościem spotkania był znany polski żeglarz Mateusz Kusznierewicz Wiceminister Sławecki przypomniał, że w czasie trwania Roku Szkoły w Ruchu Ministerstwo Edukacji Narodowej, wraz Koalicjantami RSR, poprzez różnorodne działania informacyjno- promocyjne zwracało uwagę m.in. na uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko zajęcia WF, ale każda aktywność fizyczna wykonywana w ciągu dnia. Natomiast umiejętne planowanie czasu na naukę i aktywny wypoczynek pozwala zachować zdrowy i higieniczny tryb życia, który jest drogą do osiągania życiowych sukcesów i zwiększania wiary w siebie i własne możliwości. Rok Szkoły w Ruchu nie był jedynie rokiem walki z absencją uczniów na lekcjach WF. Chodziło nam także, a nawet przede wszystkim, o popularyzację zdrowego trybu życia ? mówił wiceminister Tadeusz Sławecki, podkreślając, że akcja RSR przyniosła wiele pozytywnych i czasem zupełnie niespodziewanych efektów. Z jednej strony pobudziła w uczniach kreatywność w wykorzystaniu tradycyjnego sprzętu sportowego i innych rekwizytów do przeprowadzania oryginalnych zajęć ruchowych (typu unihokej na rolkach czy zumba z woreczkiem na głowie), gier i zabaw (np. kręgle z recyklingu, wyścigi z pisankami). Z drugiej strony przyczyniła się do podniesienia prestiżu nauczyciela WF, podkreślając jego rolę jako animatora życia szkolnego i autorytetu w zakresie zdrowego trybu życia i odżywiania się. ? Wyniki akcji ?Rok Szkoły w Ruchu? są tak imponujące, że zachęcają nas, aby wraz z innymi resortami i Koalicjantami RSR kontynuować dotychczasowe działania ? mówił sekretarz stanu w MEN Tadeusz Sławecki. ? Chcemy to robić m.in. w ramach realizacji Rządowego programu ?Bezpieczna i przyjazna szkoła? na lata 2014-2016. Aby to robić skutecznie, konieczna jest jednak dalsza współpraca środowisk rodziców, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, które podejmują działania zachęcające dzieci i młodzież do wysiłku na rzecz zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej ? dodał wiceminister. Na zakończenie uroczystości wiceminister Sławecki podziękował dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 26 Pawłowi Prusikowi za czynny udział uczniów i nauczycieli w tym rocznym przedsięwzięciu oraz za zorganizowanie gali wieńczącej ogólnopolską akcję. Występ młodych sportowców ? akrobatów i siatkarzy uświetnił i uatrakcyjnił uroczystość.
 


Reklama:klimatyzacja