24.03.2019.
PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY
W czwartek, 25 września 2014r., uczniowie klas szóstych zmierzyli się z próbnym sprawdzianem, który od roku 2015 będzie się odbywał według nowej formuły. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (w naszej szkole jest to język angielski). Zadania z języka polskiego i matematyki mogą być oparte na praktycznych zagadnieniach z historii lub przyrody. Sprawdzian odbywa się w dwóch częściach. Część pierwsza trwa 80 minut i obejmuje zadania z języka polskiego oraz matematyki, natomiast część druga trwa 45 minut i dotyczy zadań z języka obcego nowożytnego. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. W naszej szkole próbne sprawdziany będą odbywały się na koniec każdego miesiąca. Szóstoklasiści - dacie radę! Powodzenia!:)
 


Reklama:klimatyzacja