21.03.2019.
75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego
Na dzień 27 września 2014 roku przypadła 75 rocznica powstania państwa podziemnego. -O Polskim Państwie Podziemnym wciąż wiemy za mało, a mam mocne przekonanie, że wiedza o nim może nam służyć również dzisiaj. Polskie podziemie z lat 1939-1945 reprezentuje bowiem wartości, których dzisiaj bardzo potrzebujemy. Mam na myśli propaństwową postawę, bo przecież poparcie Polaków dla państwa w podziemiu nie brało się z wymuszania, ale z powszechnego uznania, że Polska nadal istnieje, i że należy słuchać tych, którzy ją reprezentują. Dziś brakuje nam zaangażowania na rzecz dobra wspólnego- mówił prezes IPN Łukasz Kamiński. Dlatego też 26 września 2014 roku klasy szóste spotkały się z kombatantami ze Zgrupowania AK ,,Chrobry II". Powstańcy opowiadali im o sytuacji w kraju w momencie wybuchu II Wojny Światowej i ataku na Polskę Związku Radzieckiego. Wspominali jak wyglądała Warszawa w tamtych czasach i w jaki sposób doszło do powstania państwa podziemnego. Uczniowie z zaciekawianiem słuchali wspomnień oraz zadawali powstańcom szereg pytań dotyczących II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.
 


Reklama:klimatyzacja