23.03.2019.
Przyrodnicza przestrzeń Warszawy- Wisła
27 września uczniowie klasy 6a uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej w ramach projektu edukacyjnego pt. Przyrodnicza Przestrzeń Warszawy- Wisła. Wraz ze Stowarzyszeniem Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii uczniowie udali się do Kępy Kiełpińskiej, gdzie mogli podziwiać piękno królowej polskich rzek- Wisły i okolic Warszawy. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.
 


Reklama:klimatyzacja