19.03.2019.
BEZPIECZEŃSTWO 2014/2015
W piątek 26.09.2014 r. odbył się w szkole apel podsumowujący wiedzę naszych uczniów z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. O godzinie 8.00 apel dla uczniów klas IV-VI uświetnili swoją obecnością KOMBATANCI ZE ZGRUPOWANIA AK "CHROBRY II". Uczniowie klas I-III spotkali się z prowadzącymi i z nauczycielami o godzinie 8.50. Wykorzystano formę quizu. Utrwalano znajomość zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa w środkach komunikacji. Oddziaływania wychowawcze w szkole mają na celu również kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych w drodze do szkoły, podczas zabaw w czasie wolnym od zajęć szkolnych. W bieżącym roku szkolnym w placówce wprowadzamy systemowe rozwiązania mające na celu stymulowanie pożądanych zachowań naszych uczniów. W drugiej części apelu podczas obu spotkań zmieniono formułę. Dzięki pracy metodą ?burzy mózgów? omówiono ogólny zakres PZK (przywileje, zasady, konsekwencje) jako podbudowy Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa. Wprowadzane rozwiązania mają kształtować poczucie odpowiedzialności uczniów na terenie szkoły.
 


Reklama:klimatyzacja