21.03.2019.
Dzień papieski
Dnia 10 X 2014 r. obchodziliśmy w naszej szkole XIV Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II- Świętymi bądźcie!" Uczniowie kl. IV A wystąpili w okolicznościowym przedstawieniu. W uroczystości wzięli udział Dyrekcja szkoły, nauczyciele ks. proboszcz z Parafii Św Alojzego Orione- Robert Branicki. Program artystyczny dzieci przedstawiły dla dwóch grup: godz 9 00 klasy IV - VI godz 10 00 klasy 0 -III
W grupie dzieci młodszych przeprowadziliśmy konkurs dotyczący życia Jana Pawła II. Zwyciężcy otrzymali nagrody książkowe.
O oprawę muzyczną zadał szkolny chór pod kierownictwem p. M Dębińskiej Montaż słowno- muzyczny przybliżył dzieło Wielkiego Polaka Jana Pawła II, który w swoją świętością zadziwił świat.
 


Reklama:klimatyzacja