22.02.2019.
Próbna ewakuacja
W dniu 24 października została przeprowadzona próbna ewakuacja ma wypadek zagrożenia pożarowego. W próbnej ewakuacji uczestniczyła policjantka, pani Joanna Malina z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii oraz jednostka Staży Pożarnej. Próba przebiegła bez zakłóceń, uczniowie pod opieką nauczycieli opuścili spokojnie budynek szkolny. Po odwołaniu zagrożenia uczniowie wysłuchali krótkiego wystąpienia pani policjantki na temat postępowania w czasie realnego zagrożenia, a uczniowie klas pierwszych mieli możliwość dokładnego obejrzenia samochodu pożarniczego.
 


Reklama:klimatyzacja