23.03.2019.
Zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego
W czwartek 24 października 2014 r. odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranych członków Rady Samorządu Uczniowskiego. Tak ważna dla społeczności szkolnej uroczystość przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Najpierw odbyło się ślubowanie w obecności pocztu sztandarowego, a następnie przedstawicielka Rady omówiła plan pracy samorządu na rok szkolny 2014/2015. Na zakończenie głos zabrał dyrektor naszej szkoły pan Paweł Prusik. Przypomniał zebranym o roli jaką odgrywa samorządność i życzył członkom SU chęci do pracy i wielu ciekawych pomysłów, które wzbogacą "życie" naszej szkoły. Nowa Rada SU z pewnością ochoczo zabierze się do pracy, a na jej efekty nie trzeba długo czekać.
 


Reklama:klimatyzacja