23.01.2019.
MOTYWATOR 26
W naszej szkole w piątek 31 października po raz pierwszy wręczono uczniom dyplomy: "Motywator 26". Rada Pedagogiczna ustanowiła to comiesięczne wyróżnienie, by wzmocnić motywację uczniów do nauki szkolnej oraz do poprawy zachowania w szkole. Nauczyciele przyznają motywator uczniom, którzy poczynili zauważalne postępy w nauce i w zachowaniu. Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplom "Motywator 26" z rąk Pana Dyrektora oraz nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy. Uczniowie przyjęli nagrodzonych entuzjastycznymi brawami, gratulowali sobie nawzajem sukcesów, dumnie prezentowali swoje dyplomy. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów! Oby każdy uczeń mógł poszczycić się zdobyciem "Motywatora 26"!
 


Reklama:klimatyzacja