23.01.2019.
Dysleksja- wykład dla rodziców
Ostatnie zebranie z rodzicami (4 listopada 2014 r.) zaczęło się inaczej niż zwykle. Wychowawcy uczniów klas 4-6 zaprosili rodziców na spotkanie z p.psycholog Małgorzatą Prus i z p. Ewą Ziejewską - nauczycielką języka polskiego, które dotyczyło DYSLEKSJI. Rodzice dowiedzieli się o przyczynach trudności w pisaniu i czytaniu, a także o tym, jak sobie z nimi radzić oraz w jakich placówkach szukać wsparcia. Osoby z dysleksją często muszą mocniej się koncentrować i eksperymentalnie szukać własnego sposobu robienia różnych rzeczy, co koniec końców prowadzi do tego, że stają się bardziej pomysłowe i zaradne, chociaż być może w szkole podstawowej nie przynoszą do domu piątek z wypracowań. Rodzice obejrzeli również prezentację przedstawiające wybitne osoby z dysleksją. Dyslektykami prawdopodobnie byli: Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Winston Churchill, Adam Mickiewicz, Hans Christian Andersen, Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Julian Tuwim, Agatha Christie, Honore de Balzak, Mark Twain, Emil Zola, Jack London, Alberto Moravia, Albert Einstein, Thomas Edison, Karol Linneusz, Michael Faraday, Jacek Kuroń. Dawniej nie rozumiano tego zaburzenia, a dyslektyków uważano za tępych i leniwych. H. Ch. Andersen pisał o szkole: "łajany jestem wiecznie i stale, nigdy nie słyszę słowa zachęty". S. Żeromski powtarzał trzy klasy, a J. Tuwim miał "dryndę"(poprawkę) z geografii. O Edisonie nauczyciele mówili, że nic z niego nie będzie.
W naszej szkole zajęcia dla uczniów z dysleksją odbywają się w piątki na 7 godzinie lekcyjnej i są prowadzone metoda Ortograffiti. Najważniejsze informacje na temat trudności w czytaniu i pisaniu rodzice otrzymali w postaci ulotki informacyjnej.
Zachęcamy również do zapoznania się z książką M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Różynskiej "Uczeń z dysleksją w domu", a także strona internetową:http://www.ptd.edu.pl/ptd "Jestem jaki jestem, nie pomimo tego, że mam dysleksję, ale dlatego, że ją mam" /Einstein/ "Skoro dziecko z dysleksją nie uczy się w taki sposób, w jaki ty je uczysz, to czy nie możesz uczyć go w taki sposób, w jaki ono się uczy" Dr H.T.Chasty "Osoby z dysleksją nie powinny być uważane za osoby z trudnościami w uczeniu się, ale za takie, które mają odmienne zdolności." Prof. A. Galaburda
 


Reklama:klimatyzacja