21.03.2019.
Badanie PIRLS 2015 w naszej szkole

Już po raz drugi  Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS (Progress in International Reading  Literacy  Study ) w  naszej Szkole .


W ubiegłym  roku szkolnym badano  umiejętności  matematyczne .

Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu prowadzone co 5 lat i obejmujące uczniów klas czwartych – 4a i 4c .
Badanie PIRLS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie.

Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągania w większości krajów rozwiniętych, także w Polsce.
Badanie PIRLS w skali międzynarodowej jest koordynowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Amsterdamie, a w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Pierwszy etap badania odbędzie się  12   marca 2015 r. i obejmie 35 szkół podstawowych dobranych w wyniku losowania.

PIRLS jest dla uczniów i szkół badaniem dobrowolnym i anonimowym (do udziału uczniów wymagana jest też zgoda rodziców). Upowszechniane są wyłącznie zbiorcze wyniki na poziomie krajowym (bez identyfikacji szkół, uczniów, ich miejscowości i regionów). Zaznaczyć jednak należy, iż w celu uzyskania reprezentatywnych wyników, standardy PIRLS pozwalają jedynie na niewielką skalę odmów szkół i uczniów.  Przekroczenie tego limitu powoduje wyłączenie kraju z bazy porównań międzynarodowych.


 


Reklama:klimatyzacja