23.01.2019.
IBK 2015

Dnia 12 maja 2015 w naszej szkole w klasach II – V przeprowadzono testy sprawdzające kompetencje uczniów z zakresu j. polskiego oraz matematyki. Klasy trzecie i piąte pisały dodatkowo test z języka angielskiego.


Nasza szkoła od czterech lat uczestniczy w tym zewnętrznym badaniu szkolnych osiągnięć uczniów. Placówka bada kompetencje uczniów, diagnozuje ich osiągnięcia szkolne, by wskazać mocne i słabe strony wiedzy oraz umiejętności. Każdy uczeń, który poddał się badaniu, otrzyma zaświadczenie z  punktacją  oraz programem naprawczym w przypadku niskiego wyniku. Wynik szkoły wskaże miejsce naszej placówki na mapie szkół, które poddały się temu badaniu.  Testy, na których pracuje nasza szkoła pochodzą z Instytutu Badań Kompetencji w Wałbrzychu.  Badanie to w naszej szkole  jest elementem projektu Wars i Sawa - programu wspierającego dzieci zdolne. Szkoła otrzymała certyfikat Warsa i Sawy w 2010 roku. Po przeprowadzeniu w październiku 2013 roku ewaluacji projektu, naszej  szkole przedłużono ten  zaszczytny znak jakości pracy z dziećmi zdolnymi i uzdolnionymi.

Oczekujemy na wyniki   w czerwcu.  Wszystkim uczniom życzymy wysokiej punktacji.


 


Reklama:klimatyzacja