17.01.2019.
Wolski Młody Ratownik  Warsztaty Bądź Bezpieczny

Grupa 50 uczniów klas piątych i szóstych naszej szkoły bierze udział w pilotażowym projekcie „Wolski Młody Ratownik”. Liderem projektu jest Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.


20 maja br. uczniowie uczestniczyli w warsztatach rozwijających umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych „Bądź Bezpieczny”. Warsztaty odbywały się w Hali Sportowej Reduta.

Podczas warsztatów uczniowie zdobywali wiedzę i doskonalili umiejętności z następujących dziedzin:

  • Wspólny system powiadamiania

  • Wypadki komunikacyjne

  • Strefa domu

  • Bezpieczne wakacje

  • Dopalacze

  • Wyroby pirotechniczne "fajerwerki"

  • Zachowanie w sytuacji kryzysowej


Na zakończenie odbyła się  próbna ewakuacja z płonącego budynku. Uczniowie mieli okazję sprawdzić praktycznie zdobytą wcześniej wiedzę. Uczestniczące w działaniach jednostki Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji modelowo przeprowadziły akcję ratunkową.


 


Reklama:klimatyzacja