17.01.2019.
Wolski Młody Ratownik  Dzień Dziecka w Parku Sowińskiego
Kolejne zajęcia w pilotażowym projekcie „Wolski Młody Ratownik” odbyły się 30 maja w Parku Sowińskiego w Warszawie.

Uczniowie uczestniczyli w praktycznych ćwiczeniach polegających na próbnej ewakuacji dzieci z autobusu, który uległ wypadkowi. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy: „poszkodowanych” i „ratowników”. „Ratownicy” udzielali pierwszej przedmedycznej pomocy „poszkodowanym”: „opatrywali rany”, „tamowali krwotoki”, „unieruchamiali złamane kończyny”. Wywiązali się z powierzonego im zadania doskonale! W „akcję ratunkową” zostały włączone jednostki Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji.

Skuteczne działania Wolskich Młodych Ratowników oklaskiwali zgromadzeni tłumnie uczestnicy Festynu.


 


Reklama:klimatyzacja